Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dobra Przestrzeń” zaprasza rodziców i dzieci do udziału w projekcie „Dobra Przestrzeń dla dzieci i młodzieży” realizowanym ze środków Województwa mazowieckiego.

W ramach projektu będziemy realizować:

  • Warsztaty dla uczniów z zakresu rozwijania koncentracji uwagi
  • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
  • Warsztaty radzenia sobie z lękiem
  • Trening Umiejętności Społecznych

Z tego powodu zapraszamy Państwa placówkę do współpracy przy realizacji projektu.

Wszystkie działania w ramach projektu są bezpłatne dla uczestników.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na współpracę, to chcielibyśmy, abyście zaprosili naszych specjalistów na prelekcje, które powinny odbyć się na początku roku szkolnego, np. podczas pierwszych zebrań z rodzicami.

W czasie prelekcji nasi specjaliści przedstawią projekt, program warsztatów oraz warunki uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • obowiązkowa konsultacja przed warsztatami z udziałem dziecka i rodzica,
  • udział dziecka w warsztatach oraz dostarczenie rodzicom po ich zakończeniu wniosków z obserwacji (zasoby, ograniczenia dziecka, zalecenia do dalszej pracy),
  • konsultacja dla rodzica/rodziców – omówienie wyników obserwacji,
  • warsztaty dla rodziców – zaprezentowanie technik pracy w rozwijaniu przydatnych kompetencji u dziecka.

W razie pytań lub chęci zgłoszenia uczestnictwa placówki prosimy o kontakt.

Małgorzata Markiewicz

tel. 575 550 548

e-mail: kontakt@dobra-przestrzen.pl