Prawdopodobnie większości spośród nas i naszych znajomych zdarzyło się zastanawiać i szukać informacji, kiedy warto iść do psychologa, a kiedy do psychiatry czy psychoterapeuty. Oto kilka przydatnych wskazówek i podpowiedzi.

Kiedy udać się do psychologa?

Czasami czujemy, że to, co dzieje się w naszym życiu, przerasta umiejętności radzenia sobie, z których korzystaliśmy do tej pory. Być może są to chwilowe trudności, przez które pomoże przejść rozmowa ze specjalistą, jakim jest psycholog. Do takich trudności zaliczymy m.in. kłopoty w radzeniu sobie z emocjami, stresem czy w relacjach z innymi – są to po prostu codzienne trudności, które nas przerastają. Psycholog porozmawia; jeśli będzie to potrzebne, przeprowadzi psychoedukację, wykona testy psychologiczne, co pozwoli mu zdiagnozować trudności, z jakimi się zmagamy. Na tej podstawie psycholog jest w stanie wystawić opinię lub doradzić, jak postępować w kolejnych krokach i gdzie szukać wsparcia, np. udać się na wizytę do lekarza psychiatry czy skorzystać z psychoterapii. Być może do powrotu do równowagi wystarczy po prostu kilka spotkań z psychologiem.

Psychologiem jest osoba, która ukończyła jednolite studia wyższe na kierunku psychologia. Psycholog nie prowadzi psychoterapii, nie wystawia zwolnień lekarskich ani recept na leki.

Kiedy udać się do psychologa?

Kiedy udać się do psychiatry?

Jeśli zauważamy, że pomimo starań od dłuższego czasu jest nam trudniej poradzić sobie np. ze smutkiem, lękiem, myślami samobójczymi albo samookaleczeniami, mamy kłopoty ze snem (zaśnięciem albo wstaniem z łóżka rano) – wtedy warto udać się na wizytę do lekarza psychiatry. Psychiatra przeprowadzi wywiad, postawi diagnozę, przepisze leki, jeśli będzie to konieczne, i ewentualnie wystawi zwolnienie lekarskie, gdyby okazało się, że obecnie nie jesteśmy w stanie codziennie uczyć się czy pracować. Lekarz psychiatra ma uprawnienia do diagnozowania zaburzeń (np. zaburzeń osobowości, depresji), wypisywania recept na leczenie farmakologiczne oraz wystawiania zwolnień lekarskich; może również skierować na psychoterapię.

Niektórzy psychiatrzy, jeśli skończyli szkołę psychoterapii, również sami prowadzą psychoterapię.

Lekarz psychiatra to absolwent studiów medycznych ze specjalizacją z psychiatrii.

Kiedy udać się do psychoterapeuty?

Kiedy udać się do psychoterapeuty?

W momencie, gdy podejmiemy decyzję, że chcemy znaleźć źródło trudności, z jakimi się zmagamy, oraz zbudować nowe, zdrowsze metody radzenia sobie z nimi, udajemy się do psychoterapeuty. Warto wiedzieć, że psychoterapia potrzebuje czasu – przede wszystkim na zbudowanie relacji, w której obecne będą zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Podczas psychoterapii można pracować m.in. nad trudnościami w relacjach, poczuciem własnej wartości, stanami depresyjnymi czy lękowymi, zaburzeniami odżywiania, kłopotami ze snem. Pamiętajmy, że idąc do psychoterapeuty, warto zapytać go o uprawnienia do wykonywania zawodu oraz nurt, w jakim pracuje, ponieważ być może stanie się on osobą, z którą będziemy dzielić się swoimi bardzo ważnymi przeżyciami.

Psychoterapeutą jest absolwent studiów wyższych, który ukończył albo kończy szkołę psychoterapii, co potwierdza egzamin i certyfikat psychoterapeuty. Psychoterapeuta nie wystawia recept na leki ani zwolnień lekarskich.

Szukanie pomocy to nie wstyd

Niezależnie od tego, z czyjego wsparcia zdecydujemy się skorzystać – psychologa, psychiatry czy psychoterapeuty – warto pamiętać, że to nie żaden wstyd ani objaw słabości. Szukanie specjalistycznej pomocy to wyraz odpowiedzialności za własne zdrowie i życie, a niejednokrotnie także za relacje z bliskimi nam osobami.

W Dobrej Przestrzeni możecie skorzystać z porad wszystkich wymienionych specjalistów, posiadających pełne uprawnienia do wykonywania zawodu. Nasi psychoterapeuci i psychoterapeutki pracują pod superwizją, co znacząco wpływa na jakość udzielanej przez nich pomocy.