Pełna diagnoza Oceny Dojrzałości Procesów Sensorycznych obejmuje 2-4 spotkania.

Diagnoza składa się z kilku części:

Szczegółowy Wywiad z Rodzicem - terapeuta zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w pierwszych latach życia, przebytych chorób, preferowanych aktywności, bieżących trudności i problemów dziecka, oczekiwań względem terapii.

Kwestionariusz Sensomotorycznego Rozwoju Dziecka – rodzice wypełniają kwestionariusze dotyczące szczegółowych informacji na temat dziecka, dotyczących funkcjonowania i rozwoju dziecka.

Obserwacja Kliniczna – dziecko wykonuje zadania w celu wykluczenia lub potwierdzenia trudności z obszaru związanego z SI .

Obserwacja Swobodnej i Ukierunkowanej Zabawy – na podstawie obserwacji swobodnej zabawy doświadczony terapeuta wyciągnie szereg diagnostycznych wniosków dotyczących funkcjonowania dziecka.

Testów Południowo-Kalifornijskich – wykonywane u dzieci, które ukończyły 4 lata, testy są standaryzowane i pozwalają określić poziom rozwoju funkcji motorycznych o bazie sensorycznej.

Przekazanie Pisemnej Diagnozy -  omówienia diagnozy, podsumowanie, plan terapii – terapeuta przedstawia rodzicom wyniki badań, wnioski z nich płynące, przedstawia plan terapii oraz zalecenia do pracy z dzieckiem w domu.