Diagnozę rozwoju mowy zazwyczaj wykonujemy na jednym spotkaniu trwającym ok. 60-120 minut. 

Badanie obejmuje:

 • wywiad z dzieckiem i rodzicem,
 • obserwację (zachowań werbalnych i niewerbalnych),
 • ocenę rozumienia, mówienia,
 • badanie czytania i pisania (w przypadku dzieci szkolnych), 
 • badanie stanu i sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • badanie funkcji w obrębie aparatu artykulacyjnego,
 • orientacyjne badanie słuchu,
 • badanie słuchu fonematycznego,
 • badanie pamięci słuchowej,
 • ocenę prozodii mowy i emisji głosu,
 • badanie kinestezji artykulacyjnej.

Na badanie należy zabrać ze sobą:

 • informację ze szkoły/ przedszkola na temat rozwoju dziecka, 
 • zeszyty dziecka z wiodących przedmiotów np. język polski, matematyka. 

Cennik diagnoza logopedyczna 

 • Diagnoza logopedyczna -60-120 min -  300 zł.
 • Wydanie opinii pedagogicznej, logopedycznej, w zakresie przetwarzania słuchowego 100 zł.