Diagnoza logopedyczna pozwala na ocenę poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego, a także innych funkcji, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju mowy dziecka.

Wynikiem diagnozy logopedycznej jest ustalenie:

  • etapu i poziomu rozwoju mowy,
  • elementów procesu porozumiewania, które są opóźnione bądź zaburzone,
  • przyczyn zakłóceń rozwoju mowy,
  • prognozy dotyczącej dalszego rozwoju mowy.

Badanie diagnostyczne kończy się rozmową z dzieckiem lub/i jego opiekunem, podczas której logopeda wyjaśnia naturę zaburzenia, jego przyczynę oraz przedstawia możliwości terapii.