Wskazania do przeprowadzenia diagnozy przetwarzania słuchowego metodą NeuroFlow:

  • zaburzenia kontaktu, autyzm,
  • nadwrażliwość słuchowa, nadreaktywność na dźwięki, fonofobia,
  • zaburzenia percepcji słuchowej,
  • zaburzenia zrozumiałości mowy,
  • drażliwość, nerwowość, lęk, nadmierna reaktywność emocjonalna,
  • zaburzenia snu, jąkanie, zespół jelita drażliwego, bóle brzucha nieuzasadnione medycznie.