Konsultacja pedagogiczna to indywidualne spotkanie z pedagogiem, a celem jest omówienie trudności dziecka. Po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych dziecka specjalista przekazuje wskazówki i zalecenia dotyczące możliwych  form terapii/ zajęć wspomagających rozwój dziecka.