Konsultacja psychiatryczna polega na rozmowie, w czasie której lekarz zbiera ogólny wywiad, ustala objawy chorobowe, poszukując również ich przyczyn.

Pierwsze 3 wizyty: 45min/250zł, kolejne: 30min/200zł.