Konsultacja u lekarza psychiatry to najczęściej  proces  składający się z kilku  spotkań z dzieckiem i jego rodzicami w celu oceny stanu zdrowia dziecka i podłoża jego problemów emocjonalnych.

W trakcie pierwszego spotkania zbierane są najważniejsze informacje dotyczące objawów będących powodem zgłoszenia się, przebiegu dotychczasowego leczenia,

danych dotyczących funkcjonowania dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej, przedszkolu lub szkole.

Konsultacje kończą się postawieniem rozpoznania klinicznego albo informacją o braku takiego rozpoznania oraz zaplanowaniem dalszych interwencji.

Pierwsza wizyta w przypadku dzieci odbywa się z rodzicem.

Rodzice proszeni są o przyjście na spotkanie z kompletem wydrukowanych dokumentów (kopii opinii, badań, informacji od wychowawcy / ze szkoły).

Pierwsze 3 wizyty: 50min/250zł, kolejne: 30min/200zł.