Opinia do sądu jest dokumentem sporządzanym na podstawie przeprowadzonych konsultacji, testów i innych rzetelnych narzędzi psychologicznych. Zawiera informację o sytuacji i  funkcjonowaniu dziecka.