Na czym polega konsultacja z psychologiem do terapii psychologicznej dziecka?

  • Konsultacja z rodzicami dziecka – wstępny wywiad.
  • Pierwsza konsultacja z dzieckiem.
  • Druga konsultacja z dzieckiem.
  • Trzecia konsultacja z dzieckiem (w razie potrzeby).
  • Druga konsultacja z rodzicami i zawarcie kontraktu terapeutycznego (z rodzicami i dzieckiem).

Liczba spotkań konsultacyjnych i diagnostycznych może ulec zmianie w zależności od potrzeb dziecka, rodzica oraz zgłaszanych problemów.

Cennik psychoterapia dzieci i młodzieży 

  • Konsultacja psychologiczna 180 zł
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży od 180 zł do 200 zł