Termin szkolenia:

  1. część - 08-09.04.2022
  2. część - informacja wkrótce

piątki: 14:00 - 20:00
soboty: 9:00 - 19:00

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w zakresie budowania kompetencji społecznych i radzenia sobie ze złością. Zdobyte umiejętności posłużą do prowadzenia zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych, treningu kontroli złości i treningu wnioskowania moralnego. Za twórcę TZA uznaje się prof. A. Goldsteina, który po raz pierwszy wprowadził tę metodą w USA w latach 70. XX wieku, a obecnie jest ona popularna i stosowana na całym świecie. 

Na Trening Zastępowania Agresji składają się trzy komponenty – każdy z nich jest odpowiedzialny za inny obszar funkcjonowania człowieka:

  • Trening Umiejętności Społecznych – obszar zachowania,
  • Trening Kontroli Złości – obszar emocji,
  • Trening Wnioskowania Moralnego – obszar wartości.

Komponenty uzupełniają się i dzięki stosowaniu ich razem wzrasta efektywność wprowadzanej zmiany zachowania. Szkolenie odbywa się w formie warsztatów – uczestnicy trenują nabyte umiejętności, aby później przekazywać je podczas swoich zajęć kolejnym osobom. 

Z jaką grupą można pracować wykorzystując TZA? 

Trening Zastępowania Agresji może być wykorzystywany do pracy z dziećmi i dorosłymi, którzy wykazują trudności z rozumieniem i wyrażeniem emocji, także złości; niewystarczająco radzą sobie z: relacjami z powodu nierozumienia sytuacji społecznych, wyrażaniem swoich potrzeb, emocji, brakiem kompetencji społecznych potrzebnych w interakcjach z drugą osobą.

Zaletą metody jest uporządkowana i wyraźnie rozplanowana struktura, co ułatwia wdrażanie jej trenerom i przyswajanie nabywanych umiejętności uczestnikom.

Organizacja szkolenia 

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć. Zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe, które pomogą im w zaplanowaniu i przeprowadzeniu swoich warsztatów.

Szkolenie będzie trwało 4 dni. W czasie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa obiadowa i 2 przerwy 20-minutowe. Organizatorzy warsztatu zapewniają przekąski, kawę, herbatę podczas przerw kawowych. Przerwę obiadową uczestnicy organizują we własnym zakresie. 

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe. Grupa szkoleniowa będzie liczyć 8-12 osób. 

Szkolenie prowadzi Agnieszka Kowalczyk – psycholog, psychoterapeuta, Master Trener TZA, na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, indywidualnie i grupowo. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń TZA oraz drugi trener posiadający kwalifikacje trenerskie i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, którego nazwisko zostanie podane przed szkoleniem.

Koszt szkolenia

1500 zł

Miejsce

Dobra Przestrzeń, ul Drzymały 18 m. 24, Warszawa-Ursus 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego i dokonanie wpłaty. Przy zapisach na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gwarancją rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki 500 zł, pozostałą kwotę należy wpłacić na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.