Terapia Integracji Sensorycznej (SI) to pełna gama aktywności przeznaczonych dla dziecka, która ma wyzwalać konkretne reakcje sensoryczne. Terapia Integracji Sensorycznej (terapia SI, terapia sensoryczna) przeznaczona jest głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, doświadczających trudności w przedszkolu lub szkole. Terapia Integracji Sensorycznej polecana jest dla dzieci z grupy ryzyka „dysleksji”, nadpobudliwych, nadruchliwych,  dla dzieci autystycznych, niedowidzących, niepełnosprawnych intelektualnie z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Efektywność terapii integracji sensorycznej w szczególności zależy od odpowiednio dawkowanej stymulacji bazowych systemów sensorycznych, którymi są układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy. Zadania stawiane przed dzieckiem mają odpowiednie natężenie, są w zasięgu jego możliwości, ale równocześnie są wyzwaniem pobudzającym motywację. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Terapia SI poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawia funkcje językowe i poznawcze, prowadzi do poprawy efektywności uczenia się.