Trening Umiejętności wychowawczych jest adresowany do rodziców,  którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje  w zakresie metod wychowawczych i umiejętności budowania relacji z dzieckiem.

Tematyka spotkań:

  • podstawy zachowań dzieci i młodzieży wynikających z ich rozwoju psychofizycznego; 
  • zasady skutecznej komunikacji (zaufanie i stawianie granice);
  • wspieranie budowania poczucia własnej u dzieci i młodzieży; 
  • rozwijane poczucia skuteczności i autonomii u dzieci i młodzieży; 
  • metody  przeciwdziałania trudnym zachowaniom.  

Zajęcia będą odbywały się małych grupach (do 8-12 osób) i będą prowadzone w formie warsztatowej.  Na TUW składa się 10 zajęć, każde trwa 60 minut.

Cena

Koszt jednego spotkania wynosi 120 zł.  Koszt całego cyklu 10 spotkań wynosi 1200 zł. Przy wpłacie jednorazowej zniżka 10%. Opłata za uczestnictwo może być również rozłożona na 2 raty

Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć podpisują umowę na uczestnictwo w zajęciach, w której zobowiązują się na udział w zajęciach i opłatę za cały cykl 10 spotkań.   

Termin szkolenia

Trwa nabór do grupy. Warsztaty będą odbywały się w poniedziałki 20:00-21:00 online.

Prowadzący szkolenie

Agnieszka Kowalczyk – psycholog, psychoterapeuta, Master Trener TZA, na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, indywidualnie i grupowo. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń TZA

Beata Rola - - dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Od wielu lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność w zakresie: diagnozowania i korygowania zaburzeń zachowań oraz propagowania nowatorskich metod pracy stymulujących rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i młodzieży. Autorka  wielu publikacji o tematyce wychowawczej.

Trening umiejętności wychowawczych