Jakie efekty daje trening koncentracji uwagi i technik efektywnego uczenia się?

  • zapoznanie z różnymi stylami uczenia się oraz określenie własnego stylu,
  • poznanie „dekalogu efektywnego uczenia się”,
  • przedstawienie metod uczenia się: klasyczne, mnemotechniki, metody graficzne oraz ich praktyczne zastosowanie poprzez ćwiczenia,
  • poznanie sposobów na efektywne koncentrowanie się,
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie poprzez wykonywanie wspólnych zadań.

Warsztaty prowadzą:

Dorota Dawidowicz – nauczyciel mianowany, specjalista terapii pedagogicznej, wieloletni terapeuta metody Warnkego. Od 11 lat jest związana z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, terapią ręki.

Sylwia Krzywik – neurologopeda, pedagog terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej. Poza warsztatami prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię logopedyczną oraz diagnozę i terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży.

Cennik Warsztaty koncentracji uwagi oraz technik efektywnego uczenia się

Koszt 600 zł za udział w jednej edycji, cena obejmuje

  • 5 spotkań, każde po 75 min
  • Spotkanie podsumowujące dla rodziców, omawiające obserwacje, postępy dziecka, zalecenia i wskazówki do dalszej pracy

Możliwość wpłaty w ratach.

Obecnie trwa nabór do grupy. Grafik spotkań ustalany jest na podstawie bieżącej liczby chętnych.

Dodatkowo płatne

  • konsultacja rekrutacyjna na grupę - spotkanie z dzieckiem i rodzicem - 50 min 100 zł
  • konsultacje z rodzicami poza spotkaniem podsumowującym - 50 min 180 zł, 25 min 90 zł