Warsztaty dla uczniów 7- 8 klas szkoły podstawowej, przygotowujących się do egzaminu. 

Warsztaty obejmują :

  • ćwiczenia koncentracji uwagi
  • poznanie efektywnych technik uczenia się
  • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
  • jak pisać wypracowanie – krok po kroku
  • przypomnienie zasad pisowni
  • sposoby radzenia sobie ze stresem

Trening przewidziany jest dla uczniów, którzy chcą utrwalić lub uporządkować wiedzę i wiadomości przed egzaminem. 

Program realizowany jest w formie cotygodniowych spotkań  

Cennik Warsztaty przygotowujące do egzaminu dla uczniów 7 – 8 klas

Koszt 600 zł za udział  w jednej edycji, cena obejmuje 

  • 6 spotkań, każde po 75 minut
  • spotkanie podsumowujące dla rodziców, omawiające obserwacje, postępy dziecka, zalecenia i wskazówki do dalszej pracy

Możliwość wpłaty w ratach. 

Obecnie trwa nabór do grupy. Grafik spotkań ustalany jest na podstawie bieżącej liczby chętnych.

Dodatkowo płatne

  • konsultacja rekrutacyjna na grupę - spotkanie z dzieckiem i rodzicem - 50 min 100 zł 
  • konsultacje z rodzicami poza spotkaniem podsumowującym - 50 min 180 zł, 25 min 90 zł