Warsztaty mają na celu: 

 • usprawnienie motoryki dużej i małej, 
 • usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie grafomotoryki,
 • rozwijanie sprawności ruchowej dłoni dziecka, umiejętności chwytu narzędzia pisarskiego,
 • naukę prawidłowej postawy całego ciała,
 • rozbudzanie wiary we własne siły i możliwości,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań, gry i zabawy.

Warsztaty przewidziane są dla:

I grupa – dzieci przedszkolne,

II grupa – młodsi uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III).

Program realizowany jest w formie cotygodniowych spotkań.

Warsztaty prowadzą: 

Dorota Dawidowicz – nauczyciel mianowany, specjalista terapii pedagogicznej, wieloletni terapeuta metody Warnkego. Od 11 lat jest związana z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, terapią ręki.

Sylwia Krzywik – neurologopeda, pedagog terapii pedagogicznej, terapeuta Integracji Sensorycznej. Poza warsztatami prowadzi konsultacje, diagnozę i terapię logopedyczną oraz diagnozę i terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. 

Cennik Warsztaty terapii ręki i motoryka mała 

Koszt 1200 zł za udział  w jednej edycji, cena obejmuje 

 • 10 spotkań, każde po 75 min
 • spotkanie podsumowujące dla rodziców, omawiające obserwacje, postępy dziecka, zalecenia i wskazówki do dalszej pracy

Możliwość wpłaty w ratach. 

Dodatkowo płatne

 • konsultacja rekrutacyjna na grupę - spotkanie z dzieckiem i rodzicem - 50 min 100 zł 
 • konsultacje z rodzicami poza spotkaniem podsumowującym - 50 min 180 zł, 25 min 90 zł