Warsztaty dla rodziców dzieci przedszkolnych. Pomagają zrozumieć potrzeby i emocje dziecka. Dostarczają wiedzy i rozwijają umiejętności wychowawcze rodziców wspierające rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Rodzice zdobędą na nich wiedzę i umiejętności, jak poprzez gry i zabawy, wspólne spędzanie czasu można doskonalić rozwój funkcji słuchowych, wzrokowych, pamięci, myślenia logiczno-matematycznego i grafomotoryki, które mają ogromny wpływ na dobry start dziecka w szkole. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, podczas których prezentowane będą gry, zabawy, ćwiczenia do wykorzystania z dziećmi. 

Warsztat adresowany jest do rodziców szukających inspiracji, jak ciekawie rozwijać i wspierać dziecko.

Warsztat prowadzą: 

Dorota Dawidowicz – nauczyciel mianowany, specjalista terapii pedagogicznej, wieloletni terapeuta metody Warnkego. Od 11 lat jest związana z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, terapią ręki.

Agnieszka Kowalczyk – psycholog, psychoterapeuta, Master Trener TZA, na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, indywidualnie i grupowo. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Treningu Zastępowania Agresji.

Cennik warsztatów "Zrozumieć kilkulatka" 

Koszt 250 zł - 3 godziny warsztatów