Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci i młodzieży

Trening Umiejętności Społecznych jest adresowany do dzieci i młodzieży, które mają trudności m.in. w relacjach z rówieśnikami, w radzeniu sobie z emocjami, w adekwatnej samoocenie, w asertywnej postawie.

Dlatego uczestnikami mogą być zarówno dzieci nieśmiałe jak i takie które mają trudność w rozumieniu relacji społecznych, nie potrafią rozwiązywać konfliktów bez agresji, radzić sobie z porażką, nawiązywać i utrzymywać relacje, zgodnie współpracować z innymi, przestrzegać zasad i granic, rozumieć emocje swoje i innych, dostrzegać perspektywę innych osób.

W czym pomaga TUS

Dzieci i młodzież poza potrzebami biologicznymi, bezpieczną więzią z rodzicami potrzebują satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Jednak wielu z nich ma z tym duży problem. Często nie potrafią nawiązać takich relacji albo ich utrzymać. Jest to często związane z ich brakiem biegłości w zakresie stosowania umiejętności społecznych. Do nabycia tej biegłości niezbędne jest posiadanie możliwości do obserwowania, modelowania i trenowania umiejętności społecznych. Obecnie bardzo często zdarza się, że dzieci nie maja takich możliwości bo nie przebywają wystarczająco dużo wśród rówieśników, a jeśli mają kontakt z rówieśnikami to bardziej w świecie wirtualnym niż realnym. Dlatego też Trening Umiejętności Społecznych może ich wspomóc w nabywaniu i rozwijaniu tych umiejętności. Trening Umiejętności Społecznych to metoda stosowana w pracy z grupami. Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na skuteczność treningu jest wcześniejsza diagnoza trudności dziecka i na podstawie tej diagnozy dobór uczestników do grupy. W przypadku niektórych dzieci. przed uczestnictwem w grupie wskazana jest terapia indywidualna dziecka i dopiero po nabyciu przez dziecko większej świadomości w obszarze swoich emocji, potrzeb oraz umiejętności społecznych zalecany jest udział w zajęciach grupowych. Może to być bardzo ważny etap, który pomoże dziecku lepiej funkcjonować w grupie.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) umożliwia dzieciom i młodzieży w bezpiecznych warunkach nabywać deficytowe kompetencje potrzebne w relacjach społecznych. Dzięki kontrolowaniu i wspomaganiu przez dorosłego, interakcje z rówieśnikami stają się doskonałą okazją do doskonalenia umiejętności społecznych i większej świadomości emocjonalnej. Dzieci te umiejętności nabywają poprzez doświadczanie, zabawę, możliwość dostrzeżenia szerszej perspektywy. Ważnym elementem TUS jest trenowanie nowych, społecznych umiejętności potrzebnych w codziennym życiu dziecka.