Jestem akredytowanym coachem International Coaching Federation na poziomie ACC. Uprawnienia do prowadzenia procesów coachingowych zdobywałam poprzez ukończenie Akademii Professional Coaching, stałą superwizję pracy własnej oraz doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi.

Ukończyłam kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym, realizowany przez CTSR. Forma pracy w tym nurcie jest mi bardzo bliska, tak więc dalej rozwijam umiejętności i podnoszę swoje kwalifikacje w tym kierunku poprzez udział w kursie na poziomie zaawansowanym oraz licznych szkoleniach. Swoje doświadczenie zdobywałam poprzez pracę w dziale HR, w którym aktywnie wspierałam rozwój pracowników firmy. Z biegiem czasu moja chęć pomocy i wspierania innych sprawiła, że podjęłam roczny staż w Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Aktualnie realizuje ostatni, V rok studiów psychologicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Z kim pracuję?

Prowadzę procesy coachingowe dla młodzieży i młodych dorosłych. Pracuję z osobami, które potrzebują:

  • wsparcia w określeniu własnych celów na przyszłość
  • rozpoznać swoje mocne i słabe strony
  • nauczyć się jak wykorzystywać swoje umiejętności i talenty
  • poznać sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz stresem
  • przygotować się do ważnych wydarzeń jak np. egzaminy, matura, wybór studiów lub pracy
  • odkryć jak budować bardziej wartościowe relacje z rówieśnikami i rodzicami
  • stworzyć preferowaną ścieżkę rozwoju i kariery
  • odnaleźć własną równowagę między szkołą/pracą a życiem prywatnym

Jak pracuję?

W swojej pracy kieruję się przede wszystkim zasadą równości. Bardzo ważne jest dla mnie, aby spotkania były dla młodej osoby przestrzenią, w której czuje się bezpiecznie i swobodnie oraz ma wpływ na ich przebieg. Traktuję moich młodych klientów jak ekspertów od ich własnego życia, a siebie samą jako towarzyszkę w ich drodze do poznawania siebie i kształtowania swoich celów. Głęboko wierzę, że dzięki takiemu podejściu możliwe jest wypracowanie rozwiązań najbardziej dopasowanych i zgodnych z potrzebami młodej osoby, a co za tym idzie rozwiązań skutecznych.

W swojej praktyce coachingowej wykorzystuję przede wszystkim techniki oparte na pytaniach oraz narzędziach i ćwiczeniach rozwojowych. Moją pracę opieram na zasadach etycznych kodeksu International Coaching Federation.