Jestem psychologiem, terapeutą, coachem. Ukończyłem psychologię kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Tam też ukończyłem zaawansowany, czteropoziomowy kurs coachingu. Umiejętności terapeutyczne rozwijałem na pododdziale leczenia zaburzeń nerwicowych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Tworkach. Byłem ko-terapeutą grupowym, prowadziłem zajęcia psychoedukacyjne, sesje relaksacji, zajęcia arteterapii. Jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii CBT-EDU. Ukończyłem również szkolenia z dialogu motywującego.

Pracuję z osobami dorosłymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej (strata partnera, problemy w związku, zakończenie związku) lub zawodowej (utrata pracy, mobbing, nadmierny stres), odczuwającymi lęk i obniżenie nastroju. Pracuję również z osobami pragnącymi dokonać zmiany w swoim życiu osobistym, zawodowym czy biznesowym.  

Jak pracuję?

Rozpoznaję człowieka jako holistyczną całość: emocji – umysłu – ciała. Podążam za potrzebami Klienta. Nadaję znaczenie Jej lub Jego emocjom. Staram się stwarzać przestrzeń, w której emocje mogą zostać bezpiecznie wyrażone, zauważone i nazwane. Zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, wykorzystuję różne techniki terapeutyczne, w tym pracę z ciałem – świadome oddychanie, relaksacje, elementy gimnastyki chińskiej.

Określając cel pracy, badam z Klientem jego rzeczywiste potrzeby. Prowadząc sesje coachingowe dbam o osadzenie celów Klienta w Jego systemie wartości. Stwarzam przestrzeń rozpoznania wpływu realizacji celu na inne sfery życia tak, aby wydobyć wewnętrzną motywację do dokonania zmiany.

W swojej pracy przestrzegam zasad kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Byłem i jestem osobą ciekawą drugiego człowieka i jego wewnętrznego świata. Przed rozpoczęciem pracy psychologa pracowałem w obszarze zarządzania personelem. Kierowałem zespołem, prowadziłem procesy rekrutacyjne, wdrażałem systemy motywacyjne. Pracowałem również jako coach kariery i doradca zawodowy dla studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Miałem także okazję prowadzić badania i opracowywać statystycznie wyniki, m.in. dla Instytutu Badań Edukacyjnych, czy współprowadzić zajęcia statystyczne dla studentów SWPS.