Jestem psychoterapeutką i trenerką. Ukończyłam Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Szkoła składa się z dwóch etapów – rocznego kursu przygotowawczego oraz trzyletniego szkolenia dla terapeutów i trenerów. Instytut jest członkiem polskich i zagranicznych federacji zrzeszających ośrodki szkolące w zakresie psychoterapii.

Posiadam tytuł magistra Politologii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stale podnoszę kwalifikacje w zawodzie biorąc udział w treningach i kursach dla psychoterapeutów. Sama przeszłam wieloletnią terapię własną , wychodząc z założenia, że nie można pomagać innym, pozostając w niezgodzie ze sobą.

Pełniłam też funkcję Redaktorki Naczelnej pisma o psychoterapii „Gestalt”.

Prowadzę warsztaty oraz terapię młodzieży i dorosłych. Swoją pracę regularnie superwizuję u certyfikowanych superwizorów.

Jestem przekonana, że psychoterapia prowadzi do zmiany, ale zmiana paradoksalnie polega na tym, że stajemy się bardziej sobą a nie kimś innym. Dzięki temu poprawie ulega jakość naszego życia – stajemy się bardziej świadomi siebie, swoich potrzeb, uczuć i ich wpływu na nasze relacje ze światem. Zaczynamy dostrzegać swoje ograniczenia i wady nie jako powód do potępienia całej swojej osoby ale jako integralne cechy naszej osobowości, jej całkowicie naturalny, czysto ludzki aspekt. Rozwój polega bowiem na dążeniu do doskonałości, a nie na staniu się idealnym, a uczucie akceptacji siebie i świata takimi jakimi one są w rzeczywistości jest uwalniające.

W pracy z klientami staram się być otwarta na ich świat, sposób jego przeżywania, doświadczenia życiowe, często bolesne. Chcę z całą uważnością pochylić się nad trudnościami każdego z nich dostosowując się do jego potrzeb i gotowości do zmiany. Wierzę, że relacja między klientem a psychoterapeutą ma wymiar leczący. Czasem jest tak, że obca osoba widzi nas takimi, jakimi jesteśmy, a nie takimi, jakimi staramy się jej wydać.