Z wykształcenia jestem arteterapeutką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej, magistrem sztuki APS (specjalność arteterapia) oraz magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej UW. Ukończyłam ośmiotygodniowy kurs redukcji stresu MBSR oraz trzystopniowy Kurs Terapii Polarity. Od 2006 roku pracuję terapeutycznie, pomagając osobom cierpiącym, zagubionym, zalęknionym, w każdym wieku. Doświadczenie kliniczne zdobywałam w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Józefowie oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym z Pododdziałem Zaburzeń Nerwicowych, gdzie nadal pracuję.  Praktykuję holistyczne podejście, traktujące człowieka jako zespół naczyń połączonych, zależnych od siebie nawzajem, otoczenia i historii. Nim zajęłam się zawodowo niesieniem pomocy innym ludziom, poznałam siebie i przeszłam własną drogę. Prowadzę terapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych z problemami emocjonalnymi, depresją, lękiem, DDA, będących w sytuacji kryzysowej. Pomagam w odnalezieniu równowagi i harmonii wewnętrznej.