Tytuł magistra psychologii (specjalność kliniczna i osobowości) uzyskałam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas 5-letnich studiów zdobyłam również uprawnienia pedagogiczne. 

Ciekawość drugiego człowieka i chęć pomocy innym sprawiły, że obecnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 


Swoje doświadczenie zdobyłam odbywając staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, gdzie codziennie przez miesiąc byłam obserwatorem terapii grupowej oraz uczestniczyłam w sesjach indywidualnych z pacjentami. Byłam również wolontariuszem w "Słonecznym" Domu Samopomocy, gdzie prowadziłam dla uczestników psychoedukację, język angielski oraz zajęcia taneczne.


Specjalizuję się w terapii indywidualnej z osobami dorosłymi i młodzieżą zmagającymi się z:

  • trudem łączenia życia zawodowego z osobistym
  • lękiem w wielu dziedzinach życia 
  • problemami w tworzeniu więzi, zarówno romantycznych, jak i przyjacielskich
  • zaburzonym obrazem swojej osoby 
  • problemem nadmiernego lub znikomego wyrażenia emocji 
  • niską samooceną
  • brakiem satysfakcji z życia 
  • wewnętrznymi blokadami, które powstrzymują przed podjęciem się upragnionych działań
  • poczuciem niezrozumienia

Praca ze mną pozwala na zrozumienie własnych wewnętrznych procesów kierujących zachowaniem. Jednym z celów terapii jest zdobycie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życia codziennego, zwiększenie kontroli własnej emocjonalności i odczuwanie większej satysfakcji z życia.

Stale staram się poszerzać swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w warsztatach, kursach i konferencjach naukowych dedykowanych psychoterapii. 

"Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę."

Virginia Satir.