Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym oraz trenerem.

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia ze specjalizacją psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na wymienionym Uniwersytecie, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA oraz 4-letnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo‑behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Pracuję z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju, lękowych, trudności w relacjach, stresu, kryzysów życiowych, a także borykającymi się z problemami w sferze seksualnej. Prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię w języku polskim i angielskim.

W obszarze moich doświadczeń zawodowych leży także prowadzenie warsztatów i szkoleń z obszaru rozwoju umiejętności społecznych.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą i rodzicami. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.