10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzn.

Także, jak dzień kobiet ma swoją historię, 10 marca Kościół katolicki i prawosławny wspomina 40 Męczenników z Sebasty, prawdopodobnie to właśnie dzięki temu wydarzeniu obchodzimy 10 marca Dzień Mężczyzn.

Mężczyźni utożsamiają się z byciem głową rodziny i znacznie częściej niż kobiety uważają swoją rolę rodzicielską za ekonomiczne zobowiązania. Jednak nie tylko rola kobiet się zmienia, ale także mężczyzn, którzy z różnych powodów rezygnują z pracy zawodowej, poświęcając się opiece nad dziećmi, wpływa to głównie na ich sposób myślenia i sprawia, że rezygnują ze swojej niezależności, zaczynają doceniać obowiązki domowe i zdają sobie sprawę ze społecznych stereotypów ról rodzicielskich. 

Pojawiła się również koncepcja męskości opiekuńczych (caring masculinities), gdzie za główne cechy przyjmuje się: odrzucenie dominacji, przyjęcie wartości związanych z opieką, dotyczących pozytywnych emocji. Wpływa to na przyjmowanie przez mężczyzn wartości charakterystycznych dla męskości opiekuńczych, mężczyźni zaczynają się angażować w pracę opiekuńczą nad dziećmi, a tym samym tworzą  z nimi silne relacje. Wymaga to jednak odejścia od roli autorytarnego rodzica, ekonomicznych zobowiązań wobec rodziny i przejęcia obowiązków, które stereotypowo były uznawane za kobiece. Coraz częściej jest tak, że mężczyźni decydują się na dzielenie obowiązków domowych z żoną, tym samym rezygnując z pracy, zmniejszając etat, bądź pracując zdalnie. W przeszłości mężczyźni zapewniali rodzinie bezpieczeństwo finansowe, zaś w nowych modelach rodzinnych opiekują się rodziną, zapewniając wsparcie emocjonalne.

10 marca dzień mężczyzn

Także w kwestii zawodowej odchodzi się zarówno od stereotypowych ról kobiecych, jak i męskich. W związku z tym mężczyźni coraz częściej podejmują się pracy w zawodach sfeminizowanych, wskazując przy tym na lepsze traktowanie mężczyzn w środowisku zdominowanym przez kobiety, ponadto mają większe szanse na zatrudnienie i pełnią bardziej odpowiedzialne funkcje niż kobiety. Jednak ma to także negatywne strony, mężczyźni w sfeminizowanych zawodach mogą być narażeni na etykiety słabych, nieporadnych i pozostających na przegranej pozycji życiowej.

Zmienia się spojrzenie mężczyzn, zmienia się ich zachowanie i sposób, w jaki odczuwają emocje. Ważne jest to, że mężczyźni nie muszą odpowiadać stereotypom, jak w swoim utworze Taco Hemingway i Bedeos śpiewają: ,,Chłopaki niech płaczą, chłopaki niech płaczą.
Chłopaki niech wiedzą, że wolno im czu
ć”, mogą za to postępować w sposób zgodny dla siebie i jeśli tego chcą zajmować się dziećmi, czy pracować w sfeminizowanych zawodach.

Źródła:

https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/dzien-mezczyzn-kiedy-wypada-historia-swieta-co-kupic-na-prezent

Dudak, A. (2019). Mężczyźni w zawodach sfeminizowanych–funkcjonujące stereotypy i ich konsekwencje w percepcji studentów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia, 32(4), 217-230.

Suwada, K. (2017). Męskości opiekuńcze. Zaangażowanie w ojcostwo a rekonstrukcja modeli męskości.