Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Zapraszamy dzieci i młodzież, które potrzebują wsparcia w zakresie:

 • rozwoju umiejętności szkolnych,
 • poradzenia sobie z trudnościami społecznymi,
 • poradzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi,

Do poradni psychologiczno-pedagogicznej „Dobra Przestrzeń” zapraszamy również rodziców i opiekunów, szukających wsparcia i inspiracji w procesie wychowawczym.

Zapisz się

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Warszawa Ursus

Usługi psychologiczno-pedagogiczne

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD

Cena: 550 zł-1350 zł

Dokładne badania diagnostyczne, profesjonalna ocena i diagnoza ADHD testami MOXO oraz Conners

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna

Cena: od 450 zł

Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn trudności szkolnych doświadczanych przez dziecko.

Terapia ręki

Terapia ręki

Cena: od 170 zł
Czas trwania: 50 minut

Celem terapii ręki jest poprawa ruchów precyzyjnych oraz rozwijanie zdolności manualnych dziecka.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Cena: od 170 zł
Czas trwania: 50 minut

Terapia pedagogiczna, nazywana reedukacją albo zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to szereg specjalistycznych oddziaływań.

Usługi logopedyczne

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Cena: od 450 zł
Czas trwania: 60 - 120 minut

Diagnoza logopedyczna pozwala na ocenę poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Cena: 170 zł
Czas trwania: 50 minut

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Grupa rozwojowa dla młodzieży

Grupa rozwojowa dla młodzieży

Cena: Koszt jednych zajęć 150 zł; konsultacja rekrutacyjna 220 zł
Czas trwania: 90 minut

Okres dorastania jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego człowieka, często ma wpływ na jego przyszłe funkcjonowanie.

Umów się na wizytę

Zapisz się na spotkanie lub dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania

Do Poradni warto zgłosić się m.in.:

 • Kiedy rodzic chciałby przeprowadzić diagnozę rozwoju dziecka, określić potencjał dziecka i obszary do pracy, zbadać potencjał poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka, zbadać rozwój mowy, rozwój motoryczny.
 • Kiedy dziecko przejawia trudności w rozwoju (np. opóźniony rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, motoryczny, mowy…)
 • Kiedy widoczne są trudności szkolne dziecka (trudności z nauką czytania, pisania, liczenia, pamięcią, koncentracją),
 • Kiedy widoczne są zaburzenia lub nieprawidłowości w rozwoju kompetencji społecznych lub emocjonalnych tzn. trudności z funkcjonowaniem w grupie, rozumieniem i stosowaniem się do zasad i norm, trudności z regulacją emocji , trudności z rozumieniem emocji, potrzeb.

Diagnoza rozwoju dziecka służy do określenia jego mocnych i słabych stron, dzięki czemu możliwe jest opracowanie opinii wraz ze wskazaniami dla szkoły i rodziców.
Opracowanie wskazań pomaga:

 • dostosować wymagania szkoły wobec dziecka do jego potrzeb i możliwości,
 • opracować plan oddziaływań terapeutycznych i obszary do pracy,
 • dostosować formę i warunki sprawdzianów, egzaminów do potrzeb i możliwości dziecka (np. wydłużenie czasu ich trwania, dostosowanie arkuszy, umożliwienie pisania na komputerze).
Wskazania są konstruowane indywidualnie dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb wynikających ze szczegółowej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.

Dzięki diagnozie rozwoju dziecka, określeniu mocnych i słabych stron możliwe jest opracowanie opinii wraz ze wskazaniami dla szkoły i rodziców. Wskazania pomogą dostosować wymagania szkoły wobec dziecka do jego potrzeb i możliwości, pomogą opracować plan oddziaływań terapeutycznych i obszary do pracy, pomogą dostosować formę i warunki sprawdzianów, egzaminów do potrzeb i możliwości dziecka np. wydłużenie czasu, dostosowanie arkuszy, umożliwienie pisania na komputerze. Wskazania są konstruowane indywidualnie do potrzeb każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb wynikających ze szczegółowej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.

Opinie wydawane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Dobra Przestrzeń”:

 • opinia o ryzyku wystąpienia dysleksji rozwojowej dla klas I-III,
 • opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania – dysleksji od klasy IV.
 • opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się pisania (ortografia) – dysortografii od klasy IV,
 • opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się pisania (poziom graficzny) – dysgrafii od klasy IV,
 • opinia o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • opinia o przyspieszeniu obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną,
 • opinię o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka w przedszkolu,
 • opinia o dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • opinia o braku przeciwskazań do wykonywania zajęć zarobkowych (np. udział w filmie, reklamie),
 • opinie o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia w szkole,
 • opinię o przetwarzaniu słuchowym metodą Warnkego,
 • opinię o przetwarzaniu słuchowym metodą NeuroFlow.