Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Zapraszamy dzieci i młodzież, które potrzebują wsparcia w zakresie:

 • rozwoju umiejętności szkolnych,
 • poradzenia sobie z trudnościami społecznymi,
 • poradzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi,

Do poradni psychologiczno-pedagogicznej „Dobra Przestrzeń” zapraszamy również rodziców i opiekunów, szukających wsparcia i inspiracji w procesie wychowawczym.

Zapisz się

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Warszawa Ursus

Usługi psychologiczno-pedagogiczne

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD

Cena: 550 zł-1350 zł

Dokładne badania diagnostyczne, profesjonalna ocena i diagnoza ADHD testami MOXO oraz Conners

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna

Cena: od 450 zł

Celem diagnozy pedagogicznej jest określenie rodzaju i przyczyn trudności szkolnych doświadczanych przez dziecko.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Cena: od 160 zł
Czas trwania: 50 minut

Terapia pedagogiczna, nazywana reedukacją albo zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to szereg specjalistycznych oddziaływań.

Terapia ręki

Terapia ręki

Cena: od 160 zł
Czas trwania: 50 minut

Celem terapii ręki jest poprawa ruchów precyzyjnych oraz rozwijanie zdolności manualnych dziecka.

Usługi logopedyczne

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Cena: od 300 zł
Czas trwania: 60 - 120 minut

Diagnoza logopedyczna pozwala na ocenę poziomu rozwoju mowy i umiejętności komunikacyjnych dziecka, sprawności i budowy aparatu artykulacyjnego.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna

Cena: 160 zł
Czas trwania: 50 minut

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

Grupa rozwojowa dla młodzieży

Grupa rozwojowa dla młodzieży

Cena: 150 zł
Czas trwania: 90 minut

Okres dorastania jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego człowieka, często ma wpływ na jego przyszłe funkcjonowanie.

Warsztaty przygotowujące do egzaminu dla uczniów 7 - 8 klas

Warsztaty przygotowujące do egzaminu dla uczniów 7 - 8 klas

Cena: 600 zł
Czas trwania: 75 minut

Trening przewidziany jest dla uczniów, którzy chcą utrwalić lub uporządkować wiedzę i wiadomości przed egzaminem. Program realizowany jest w formie cotygodniowych spotkań. Na cenę warsztatów składa się 6 spotkań, każde po 75 min

Warsztaty dla rodziców i opiekunów

Trening umiejętności wychowawczych

Trening umiejętności wychowawczych

Cena: 120 zł
Czas trwania: 60 min

Trening Umiejętności wychowawczych jest adresowany do rodziców, którzy pragną wzmocnić swoje kompetencje w zakresie metod wychowawczych i umiejętności budowania relacji z dzieckiem.

Umów się na wizytę

Zapisz się na spotkanie lub dowiedz się więcej

Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytania

Do Poradni warto zgłosić się m.in.:

 • Kiedy rodzic chciałby przeprowadzić diagnozę rozwoju dziecka, określić potencjał dziecka i obszary do pracy, zbadać potencjał poznawczy, społeczny i emocjonalny dziecka, zbadać rozwój mowy, rozwój motoryczny.
 • Kiedy dziecko przejawia trudności w rozwoju (np. opóźniony rozwój poznawczy, społeczny, emocjonalny, motoryczny, mowy…)
 • Kiedy widoczne są trudności szkolne dziecka (trudności z nauką czytania, pisania, liczenia, pamięcią, koncentracją),
 • Kiedy widoczne są zaburzenia lub nieprawidłowości w rozwoju kompetencji społecznych lub emocjonalnych tzn. trudności z funkcjonowaniem w grupie, rozumieniem i stosowaniem się do zasad i norm, trudności z regulacją emocji , trudności z rozumieniem emocji, potrzeb.

Diagnoza rozwoju dziecka służy do określenia jego mocnych i słabych stron, dzięki czemu możliwe jest opracowanie opinii wraz ze wskazaniami dla szkoły i rodziców.
Opracowanie wskazań pomaga:

 • dostosować wymagania szkoły wobec dziecka do jego potrzeb i możliwości,
 • opracować plan oddziaływań terapeutycznych i obszary do pracy,
 • dostosować formę i warunki sprawdzianów, egzaminów do potrzeb i możliwości dziecka (np. wydłużenie czasu ich trwania, dostosowanie arkuszy, umożliwienie pisania na komputerze).
Wskazania są konstruowane indywidualnie dla każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb wynikających ze szczegółowej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.

Dzięki diagnozie rozwoju dziecka, określeniu mocnych i słabych stron możliwe jest opracowanie opinii wraz ze wskazaniami dla szkoły i rodziców. Wskazania pomogą dostosować wymagania szkoły wobec dziecka do jego potrzeb i możliwości, pomogą opracować plan oddziaływań terapeutycznych i obszary do pracy, pomogą dostosować formę i warunki sprawdzianów, egzaminów do potrzeb i możliwości dziecka np. wydłużenie czasu, dostosowanie arkuszy, umożliwienie pisania na komputerze. Wskazania są konstruowane indywidualnie do potrzeb każdego dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb wynikających ze szczegółowej diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.

Opinie wydawane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Dobra Przestrzeń”:

 • opinia o ryzyku wystąpienia dysleksji rozwojowej dla klas I-III,
 • opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się czytania – dysleksji od klasy IV.
 • opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się pisania (ortografia) – dysortografii od klasy IV,
 • opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się pisania (poziom graficzny) – dysgrafii od klasy IV,
 • opinia o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • opinia o przyspieszeniu obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły gotowość szkolną,
 • opinię o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka w przedszkolu,
 • opinia o dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • opinia o braku przeciwskazań do wykonywania zajęć zarobkowych (np. udział w filmie, reklamie),
 • opinie o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia w szkole,
 • opinię o przetwarzaniu słuchowym metodą Warnkego,
 • opinię o przetwarzaniu słuchowym metodą NeuroFlow.