Moment dorastania to czas wielu kluczowych przemian biologicznych i neuronalnych. To wtedy właśnie mamy do czynienia z tzw. “burzą hormonów”, a mózg człowieka decyduje się zburzyć dotychczasowe połączenia nerwowe i zbudować je na nowo. To także etap coraz intensywniejszego poznawania siebie i otaczającego świata, mierzenia się z nieznanymi wcześniej trudnościami i doświadczania wielu różnorodnych emocji. To w końcu również stadium budowania własnej tożsamości oraz autonomii, które ma istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie w dorosłym życiu.

W tym okresie rozwojowym w umyśle młodej osoby zaczyna pojawiać się coraz więcej pytań i przemyśleń — jak zdać maturę? Jak się nie stresować w szkole? Jak pogodzić się z przyjaciółką? Jak zachowywać się na imprezie? Jakie studia wybrać? Jak pogadać z rodzicami? Co chciałbym robić w przyszłości? Kim chciałbym być?

Nasuwa się więc wniosek, że „dorastanie” to czas niezwykle ważny i wyjątkowy ze względu biologicznego, społecznego, środowiskowego i emocjonalnego. Jest w nim zarówno ogrom potencjału, jak i również zawiłości, które nie zawsze są łatwe.

Jak więc odnaleźć się w tym dynamicznym świecie zmian, nowych wydarzeń i nadchodzących decyzji, a jednocześnie skorzystać przy tym ze swoich możliwości i zdolności? Coaching jest jedną z form wsparcia, która może być na to odpowiedzią.

Coaching dla młodzieży

Czym jest coaching dla młodzieży?

W celu odpowiedzi na to pytanie warto przytoczyć fragment artykułu Joanny Żukowskiej (2012), w którym autorka dokonuje syntezy różnych naukowych definicji coachingu:

“[..] coaching będzie procesem, dzięki któremu następuje wzmacnianie i wspieranie osoby coachowanej [...] w dążeniu do zmiany, dzięki skutecznie zadawanym pytaniom przez coacha, jak również za pośrednictwem permanentnego motywowania i asystowania osobie [...] w drodze do celu. Następuje tu wzmocnienie potencjału osoby [...], jak również niwelowanie ograniczeń i barier.”

W tym miejscu należy również zaznaczyć czym coaching nie jest — nie jest terapią, mentoringiem czy treningiem, a sam coach nie występuje w roli doradcy. To klient jest ekspertem od własnego życia.

Coaching jako proces składa się z serii spotkań (ok. 6-8 wizyt), w których coach poprzez pytania i różne inne narzędzia rozwojowe towarzyszy osobie w świadomym poznawaniu siebie oraz określeniu potrzeb i celów na przyszłość, a w konsekwencji podejmowaniu działań w zgodzie z samym sobą.

Czym jest coaching dla młodzieży?

Dlaczego akurat coaching?

Młodzież i młodzi dorośli mogą dzięki coachingowi:

 • wzmocnić poczucie własnej wartości i sprawczości
 • budować własną tożsamość i autonomię
 • rozpoznać swoje mocne i słabe strony
 • nauczyć się jak wykorzystywać swoje umiejętności i talenty
 • rozwinąć umiejętność wyznaczania celów i podtrzymywania motywacji
 • nauczyć się jak radzić sobie z trudnościami oraz stresem
 • poznać własne emocje i możliwości ich regulowania
 • przygotować się do ważnych wydarzeń i decyzji jak np. egzaminy, matura, wybór studiów lub pracy
 • odkryć jak budować bardziej wartościowe relacje z rówieśnikami i rodzicami
 • stworzyć preferowaną ścieżkę rozwoju i kariery
 • odnaleźć własną równowagę między szkołą/pracą a życiem prywatnym/towarzyskim

Coaching jest dla młodzieży i młodych dorosłych możliwością do uporządkowania natłoku doświadczeń oraz stworzenia przestrzeni na samorozwój i samopoznanie. A wszystko to, by móc świadomie tworzyć własną drogę, wykorzystując przy tym posiadany potencjał.

Dlaczego akurat coaching?

Bibliografia:

Joanna Żukowska, “Naukowe ujęcie coachingu”, w: Człowiek w organizacji. Teoria I praktyka, red. Wachowiak P., wydawnictwo: SGH, Warszawa 2012