Co to jest dysleksja? 

Według definicji Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (2007 r.)

„To odmienny sposób nabywania umiejętności czytania i pisania oraz ortografii, o podłożu neurologicznym. Trudności, które powodują tę odmienność, mogą także wpłynąć na umiejętność planowania liczenia i tym podobne.

Przyczyną może być kombinacja trudności w zakresie:

 • przetwarzania fonologicznego
 • pamięci operacyjnej
 • szybkości nazywania
 • uczenia się materiału zorganizowanego w sekwencje [nazwy pór roku, dni tygodnia, miesięcy] 
 • automatyzacji podstawowych umiejętności."

Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania u dzieci i dorosłych. W zależności d tego, czego dotyczą trudności, stosuje dokładniejsze określenia: 

 • dysortografia to trudności w nabywaniu umiejętności poprawnego pisania o charakterze izolowanym tzn. bez współwystępujących (także w przeszłości) trudności w czytaniu 
 • dyskalkulia to trudności w opanowaniu liczenia 
 • dysgrafia to zaburzenia pisania poprawnego kaligraficznie.

Dysleksję można zdiagnozować u osób:

 • osiągających w badaniu inteligencji co najmniej przeciętny poziom,
 • z prawidłowym wzrokiem (lub skorygowaną okularami wadę)
 • z prawidłowym słuchem fizycznym. 

Jakie są  symptomy dysleksji?

Można je dostrzec na wczesnych etapach rozwoju dziecka, tzn. już w okresie niemowlęcym i przedszkolnym. Są to:

 • obniżony tonus mięśniowy, brak raczkowania
 • opóźniony rozwój mowy
 • obniżona sprawność i koordynacja podczas zabaw ruchowych w zakresie motoryki dużej, np. trudności ze zrzucaniem do celu i chwytaniem oraz zabaw związanych ze sprawnością rąk (motoryka mała), np. trzymaniem kredek, używaniem nożyczek, sztućców
 • obniżona sprawność zakresie samoobsługi (ubieranie się, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł) 
 • problemy z utrzymaniem równowagi, trudności z nauczeniem się jazdy na hulajnodze rowerze na nartach
 • nadpobudliwość ruchowa
 • zaburzenia uwagi i koncentracji
 • trudności z rysowaniem
 • trudności podczas zabaw układankami i odtwarzaniem wzorów graficznych, znajdowaniem różnic na obrazkach
 • trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne, mylenie podobnie brzmiących słów, 
 • trudności z analizą ich syntezą sylabową oraz głoskową słów, znajdowaniem rymów
 • trudności zapamiętaniem poleceń złożonych, wierszyków
 • wolne tempo pracy, roztargnienie, słaba organizacja
 • oburęczność lub mylenie prawej i lewej ręki

Zaburzenia przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego  (C)APD – co to jest?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Auditory Processing Disorder) znane również jako Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (Central Auditory Processing Disorder – CAPD) to zespół objawów wynikających z zaburzeń zmysłu słuchu zlokalizowanych na poziomie centralnego układu nerwowego. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy osoba słyszy  – podstawowe badania słuchu nie wykazują występowania problemów, ale nie słucha  – zachowuje się i funkcjonuje podobnie do człowieka z niedosłuchem.  

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ponieważ wówczas gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego jest to problem, który dotyka

 • około 5% – 7 % dzieci w wieku szkolnym
 • 30% dzieci z dysleksją
 • 40-50% dzieci z trudnościami w nauce
 • częściej chłopców – występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego jest u nich dwukrotnie większa

Objawy, które mogą sugerować występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego:

 • trudności z koncentracją uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • nieprawidłowe rozumienie usłyszanych treści – pytań, poleceń, instrukcji
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • nieprawidłowe natężenie głosu – mówienie zbyt cicho i monotonnie lub zbyt głośno i szybko
 • ubogie słownictwo
 • problemy z nauką języków obcych
 • wada wymowy
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • niemuzykalność
 • obniżona koordynacja ruchowa
 • niewyraźne, dysgraficzne pismo
 • mylenie strony lewej i prawej
 • męczliwość lub nadaktywność
 • trudności w regulacji emocji, np. zbytnia płaczliwość, drażliwość, impulsywność
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • sprawianie wrażenia nieobecnego

Z powyższych treści jasno wynika, że przy diagnozie dysleksji wskazane jest wykonanie:

 • badań słuchu (i wzroku) – wyeliminowanie niedosłuchu (niedowidzenia)
 • diagnozy zaburzeń przetwarzania słuchowego (np. metodą Neuroflow ATS, Warnkego, Tomatisa)

Należy pamiętać, że zaburzenia przetwarzania słuchowego występują w dysleksji aż u 30 % przypadków (!), a głównym elementem wspólnym są zaburzenia fonologiczne dotyczące języka.

Lista objawów występujących w dysleksji i CAPD:

 • opóźniony rozwój mowy
 • trudności z koncentracją uwagi
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • ubogie słownictwo
 • problemy z nauką języków obcych
 • wada wymowy
 • trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne, mylenie podobnie brzmiących słów, 
 • trudności z analizą ich syntezą sylabową oraz głoskową słów, znajdowaniem rymów
 • trudności zapamiętaniem poleceń złożonych, wierszyków
 • wolne tempo pracy, roztargnienie, słaba organizacja
 • oburęczność lub mylenie prawej i lewej ręki
 • obniżona sprawność i koordynacja ruchowa w zakresie motoryki dużej, jak i motoryki małej
 • problemy z utrzymaniem równowagi, trudności z nauczeniem się jazdy na hulajnodze rowerze na nartach
 • nadpobudliwość ruchowa
 • zaburzenia uwagi i koncentracji
 • niewyraźne, dysgraficzne pismo