8 września obchodzony jest Dzień Dobrej Wiadomości ustanowiony 8 września 2001 roku w Warszawie. Inicjatywa powstała dzięki środowisku artystyczno-literackiemu Salonu 101 prowadzonego przez Małgorzatę Bocheńską. Święto obchodzone jest corocznie, a jego hasłem jest ,,Dobra Wiadomość”. Celem Dnia Dobrej Wiadomości jest kształtowanie obrazu rzeczywistości przyjaznej człowiekowi oraz promowanie obrazu Polski i Polaków, jako ludzi życzliwych, skłonnych do pomocy, twórczych oraz poszukujących wzorów i autorytetów.

Jedną z części projektu Dnia Dobrej Wiadomości jest Księga Trzeciego Tysiąclecia – ogromny i pięknie zdobiony wolumin. Zawiera on wypowiedzi naukowców, przywódców duchownych, biznesmenów, społeczników, artystów, architektów i polityków. Celem istnienia księgi jest stanowienie przesłania dla nowego tysiąclecia, przywoływać jedności wartości Dobra, Prawdy i Piękna oraz kształtowanie pozytywnego obrazu świata. Do księgi wpisały się takie osoby jak Brigitte Bardot, Paulo Coelho, Dalajladama, Karol Myśliwiec, Szymon Peres, Szewach Weiss.

Ważne w Dniu Dobrej Wiadomości jest kształtowanie pozytywnego nastawienia wobec otoczenia, odczuwanie radości i niesienie pomocy potrzebującym. Czasami jedno pozytywne słowo może być początkiem ogromnych zmian w życiu każdego z nas. Dobre wiadomości nie tylko sprawiają nam radość, ale także pomagają w trudnych chwilach, stanowiąc dla nas pokrzepienie.

Media społecznościowe wpływają na nasze zdrowie psychiczne. Stanowią także powszechne źródło rozpowszechniania informacji, które coraz częściej są rozpowszechniane w dość negatywny sposób i zamiast pełnić funkcję informacyjną, przytłaczają i przerażają czytelnika. Negatywne informacje umieszczane w mediach społecznościowych mogą powodować lęk, depresję i zaburzenia snu. Może to także prowadzić do wykształcenia się wyuczonej bezradności, która osłabia układ immunologiczny, co prowadzi także do negatywnych i przykrych przeżyć wewnętrznych, deficytów poznawczych, emocjonalnych i motywacyjnych. 

A przecież media można wykorzystać też w dobry sposób! Mogą przekazywać dobre wiadomości, które wywołują uśmiech na twarzy.

Natomiast optymizm i pozytywne informacje docierające do odbiorcy sprawiają polepszenie jakości życia i zdrowia psychicznego. Ludzie zaczynają wierzyć, że mają wpływ na pojawiające się wydarzenia. Otrzymywanie pozytywnych informacji ma znaczenie dla wzrostu motywacji do podejmowania różnych strategii rozwiązywania problemów. Dobre wiadomości mają także znaczenie dla zmniejszenia poziomu kortyzolu – hormonu stresu, co również powoduje wzrost jakości życia.

Każdy z nas czuje się lepiej, gdy słyszy lub ogląda coś dobrego. Dlatego tak ważny jest Dzień Dobrej Wiadomości i kształtowanie pozytywnej rzeczywistości. Im więcej dobra i dobrych wiadomości, tym szczęśliwsi jesteśmy i więcej w nas optymizmu, co jest szczególnie ważne dla naszego zdrowia psychicznego.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dobrej_Wiadomo%C5%9Bci

https://bimkal.pl/kalendarz/dzien-dobrych-wiadomosci

https://www.factsandreasons.com/pl/jak-media-spolecznosciowe-wplywaja-na-nasze-zdrowie-psychiczne/

Potempa, K. (2013). Optymizm a zdrowie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(2).