8 marca obchodzony jest Dzień Kobiet. Pierwszy raz obchodzono go 28 lutego 1909 roku. Został zorganizowany przez Socjalistyczną Partię Ameryki dzięki sugestii sufrażystki Theresy Malkiel. Natomiast niemieckie delegatki ustanowiły coroczny ,,Dzień kobiet”, miał na celu rozpowszechnianie idei praw kobiet oraz zbudowaniu wsparcia dla otrzymania przez kobiety powszechnych praw wyborczych. Natomiast w Polsce Dzień Kobiet stał się popularny w okresie PRL 

A jakie są współczesne kobiety?

Cały czas zmienia się aktywność zawodowa kobiet, rośnie ich pozycja na rynku zawodowym, jest jednak związane to z problemem utrzymania równowagi pomiędzy życiem rodzinnym a zawodowym, kobiety odchodzą od tradycyjnie podjętej roli, dążąc ku samorealizacji i poszukiwania nowej tożsamości. Kobiety muszą się także mierzyć ze społecznym odbiorem swoich wyborów, który często nadal jest negatywny niezależnie od dokonanego wyboru. Kobiety poświęcające pracę zawodową wychowaniu dzieci są uważane za mało ambitne, o zawężonych horyzontach intelektualnych. Natomiast kobiety próbujące łączyć aktywność zawodową z rolą rodzinną, bardzo często odbierają ataki odnoszące się do braku czasu dla rodziny i zaniedbywania dzieci. Na szczęście powoli dokonuje się zmiana, media zaprzestają stereotypowego przedstawiania kobiet, za to ukazują kobiety jako niezależne i pracujące zawodowo, co także zmienia kierowane wobec nich oczekiwania społeczne.

Praca dla kobiet stała się miejscem indywidualnego rozwoju, poczucia spełnienia i samorealizacji, podwyższenia ich pozycji społecznej i satysfakcji osobistej. Ale potrzebują także czynników wspomagających, takich jak wsparcie rodziny, silne więzi emocjonalne w rodzinie, przyjaźnie z innymi kobietami i mężczyznami, zamiłowanie do pracy i pasja. 

Kobiety mierzą się także z pewnymi trudnościami związanymi z pracą, gdyż są częściej zwalniane niż mężczyźni, dłużej poszukują pracy, są rzadziej awansowane i nagradzane w pracy. Nawet pomimo takich samych kwalifikacji jak mężczyźni, otrzymują niższe wynagrodzenie, które często stanowi 80% wynagrodzenia mężczyzn. Kobiety także spotykają się z wieloma barierami psychologicznymi takimi jak niska samoocena, obawa utraty atrakcyjności, lęk przed odrzuceniem społecznym czy obawa przed wysokim obciążeniem psychicznym.

A jakie są marzenia współczesnych kobiet?

Według badań Kałużnej-Wielorób (2020) marzenia kobiet dotyczą wielu kwestii, do których zalicza się, dostanie na dobre studia, znalezienie pracy, byciu szczęśliwą, zdrowiu swoich bliskich, dzieciach, realizowaniu siebie w różnych obszarach, miłości, domu, odkryciu własnego powołania, stabilizacji finansowej. Kobiety chcą się rozwijać, często też myślą o miłości i rodzinie.

Rola kobiet w społeczeństwa się zmienia, ale ważne jest to, aby się spełniały, podążały za swoimi marzeniami i były szczęśliwie, niezależnie od tego, czym się zajmują.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kobiet

Kałużna-Wielobób, A. (2020). Marzenia współczesnych kobiet w różnych okresach rozwojowych. Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 16(1 (61), 109-136.

Pufal-Struzik, I. (2017). Aktywność zawodowa współczesnych kobiet-trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków.