21 lutego obchodzimy ważny dzień – międzynarodowy dzień psychologa.

Szacuje się, że w Polsce jest 18 tysięcy psychologów.

Zarówno psychologia, jak i zawód psychologa są dość nowe. Psychologia jako samodzielna dyscyplina powstała w 1879 roku, za ojca psychologii uznaje się Wilhelma Wundta, założyciela pierwszego w Europie laboratorium psychologicznego.

Jakie są zadania psychologa?

Jest tego dość dużo, gdyż sama psychologia jest dość szeroką dziedziną mającą swoje korzenie w innych dziedzinach takich jak medycyna, filozofia, socjologia czy antropologia. Psycholog może zajmować się diagnozą, opiniowaniem, udzielaniem wsparcia, prowadzeniem terapii, pracą w marketingu, transporcie, oświacie, szpitalu czy więzieniu. W praktycznie każdej dziedzinie psycholog może znaleźć dla siebie zajęcie.

Psychologia

Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, co oznacza, że nawiązuje szeroką i prawidłową relację z klientem, wchodzi w jego intymny świat – wszelkich emocji, postaw i zachowań. Dlatego psycholodzy powinni mieć odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje zarówno w diagnostyce, profilaktyce, jak i w terapii. W zawodzie psychologa bardzo ważne jest ciągłe dokształcanie się, już na samym początku studiów studenci są informowani, że w zawodzie psychologa będą musieli uczyć się całe życie. Psycholodzy są także zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Psycholog powinien respektować takie wartości jak godność, podmiotowość i autonomię człowieka oraz jego prawo do rozwoju. Reprezentanci tego zawodu powinni być świadomość skutków, jakie może przynieść ich oddziaływanie na klienta.

Często ludzie zadają sobie pytania, kogo wybrać? Psychologa czy psychoterapeutę. Różnice są na pozór niewidoczne, jednak te dwa zawody się różnią. Psychoterapia jest przede wszystkim dziedziną medycyny, szkołę psychoterapii rozpoczyna się po ukończeniu 5-letnich studiów oraz uzyskaniu tytułu magistra. Natomiast psycholog jest zobowiązany do skończenia pięcioletnich studiów psychologicznych i późniejszego dokształcania się. Pomoc psychologiczna wiąże się z diagnozą psychologiczną, natomiast psychoterapia z diagnozą medyczną. Psychoterapeuta odwołuje się do koncepcji zdrowia i choroby, natomiast psycholog do określenia tego, co dla danej osoby jest korzystne bądź niekorzystne. W przeciwieństwie do psychologa psychiatra nie działa w relacji pomagania, lecz w relacji leczenia. Psychoterapeuta ma za cel wywołanie zmiany, która polega na leczeniu zaburzeń, natomiast celem psychologa jest dostarczenie klientowi możliwości do zaspokojenia jego aktualnych potrzeb. Jednak psychoterapia zawiera w sobie także elementy relacji pomagania.

Zródła:

http://www.wiml.waw.pl/pl/miedzynarodowy-dzien-psychologa

Szczukiewicz, P. (2003). „Pomoc psychologiczna czy psychoterapia”. Remedium, 1, 14-15.

Panas, K. T. (2012). Psycholog w XXI wieku. Horyzonty Psychologii i Nauk o Człowieku, 2.\