Dwudziestego piątego listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, proklamowany przez ONZ w 1999 roku. Zwraca on uwagę na problem, jakim jest przemoc wobec kobiet i dziewcząt.

Przemoc jest wywieraniem wpływu na proces myślowy, zachowanie, czy stan fizyczny osoby mimo braku pozwolenia na tego rodzaju wpływ. Przemoc jest związana z intencjonalnością, racjonalnością, przemyśleniem. Często przemoc może być zorganizowana. Wyróżniamy takie rodzaje przemocy jak: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna, cyberprzemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w szkole, przemoc w więzieniu, przemoc wobec kobiet, przemoc wobec mężczyzn, przemoc rówieśnicza, przemoc wobec samego siebie.

Niestety często dochodzi do przemocy względem kobiet i dziewcząt. Ponadto zjawisko przemocy wobec kobiet występuje we wszystkich kulturach i sferach społecznych niezależnie od zamożności, wykształcenia czy wyznania. Przykry jest fakt, iż niewiele kobiet decyduje się na ujawnienie przemocy, która ich dotyka, dlatego też oficjalne statystyki są zaniżone. Kobiety nie zgłaszają przemocy oficjalnie ze względu na obawy przed niewłaściwym potraktowaniem, brak zaufania w skuteczność interwencji oraz niechęć do ujawniania spraw prywatnych.

Według badań naukowych najczęściej do przemocy w stosunku do kobiet dochodzi w pierwszych latach trwania związku. Akty przemocy zaczynają się już w trakcie narzeczeństwa. Ponadto na przemoc fizyczną i psychiczną częściej narażone są kobiety bez wykształcenia oraz finansowo zależne od partnera. Często także dochodzi do przemocy emocjonalnej, której skutkiem może być podporządkowanie się partnerowi oraz stanie się osobą uległą i zdezorientowaną. Ponadto może dojść do wykształcenia zespołu stresu pourazowego czy powstania syndromu wyuczonej bezradności. Często kobieta nie może odejść od sprawcy przemocy – brakuje jej zarówno kontroli emocjonalnej, jak i poznawczej. Ponadto kobiety będące ofiarami przemocy spostrzegają siebie jako bezsilne, niemające szansy na wyjście z sytuacji, w której się znajdują.

Niezmiernie ważne jest, aby każdy czuł się bezpiecznie, nie tylko kobiety. Dlatego istotne jest, aby ofiary przemocy po doznanej krzywdzie miały odpowiednio zapewnioną pomoc. Pomocne może być także wsparcie bliskich osób.

Źródła:

https://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/kartka_z_kalendarza/244622,2133,komunikat,miedzynarodowy_dzien_eliminacji_przemocy_wobec_kobiet.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemoc

Żukowska-Nawrot, K. (2009). Przemoc wobec kobiet. Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, (2 (4)), 233-235.

Beata Gruszczyńska
Międzynarodowe badania nad przemocą wobec kobiet IVAWS.
Rezultaty polskiego badania pilotażowego.

Zdzisław Majchrzyk: Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego