7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia (ang. World Health Day), który został ustanowiony przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 roku w dniu 7 kwietnia. Data ta stanowi także rocznicę powstania WHO. Ten dzień ma na celu zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne dotyczących ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Zdrowia co roku jest obchodzony pod innym hasłem, inicjuje także Miesiąc Zdrowia i rok działań, które są realizowane pod tym samym hasłem. W 2023 roku Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony pod hasłem ,,Ratujmy życie! Bezpieczne szpitale w czasie katastrof!”. Natomiast 10 października jest obchodzony Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Według Światowej Organizacji Zdrowia ,,zdrowie jest pełnią dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brakiem choroby i niedomagania”. Ból związany z chorobą fizyczną może być zrównoważony przez stan psychiczny chorego i serdeczność bliskich osób. Natomiast problemy emocjonalne i poczucie izolacji społecznej mogą sprawiać, że pomimo pełnego zdrowia fizycznego, człowiek czuje się chory. 

Światowy dzień zdrowia

Ponadto obserwuje się wpływ różnych czynników na zdrowie. Jedną z nich jest optymizm. Jego przeciwieństwo – wyuczona bezradność osłabia układ immunologiczny. Wyuczonej bezradności mogą towarzyszyć silne emocje negatywne i przykre przeżycia wewnętrzne, co wpływa na zmniejszenie poziomu katecholamin, a zmniejszony poziom katecholamin przyczynia się do wzrostu endorfin, czego konsekwencją jest osłabienie funkcjonowania układu odpornościowego. Zaś optymizm zapobiega bezradności, a tym samym wzmacnia odporność. Ponadto optymiści częściej stosują metody zapobiegające chorobom i biorą leki podczas chorowania. Nastawienie optymistów też jest inne – wierzą, że mają wpływ na pojawiające się sytuacje, co zachęca ich do dbania o swoje zdrowie. Natomiast pesymiści uważają, że nie mają wpływu na doświadczane wydarzenia, dlatego odznaczają się biernością. Badania także wykazały, że pesymiści doświadczają więcej negatywnych wydarzeń niż optymiści, a im człowiek przezywa więcej negatywnych sytuacji, tym częściej choruje. Ogromny wpływ na zdrowie człowieka ma również wsparcie społeczne, a pesymiści rzadziej starają się o wsparcie bliskich w trudnych sytuacjach. Optymizm także ma znaczenie dla skutecznego radzenia sobie ze stresem, optymiści częściej niż pesymiści uważają, że sytuacja może mieć pozytywne zakończenie. Również optymiści mają mniejszy poziom kortyzolu – hormonu stresu. Ponadto według badań optymiści szybciej dochodzą do zdrowia i częściej przestrzegają zaleceń lekarskich.

7 kwietnia ma nam przypominać jak ważne jest dbanie o zdrowie, zapobieganie chorobom i odpowiednie leczenie. Ważne jest, aby ludzie coraz bardziej dbali o siebie. Pozwala na to coraz szybszy rozwój medyczny i farmaceutyczny. Warto jest również zadbać o zdrowie psychiczne, które jest powiązane ze zdrowiem fizycznym.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Zdrowia

Maszczak, T. A. D. E. U. S. Z. (2005). Zdrowie jako wartość uniwersalna. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu, 54, 73-81.

Potempa, K. (2013). Optymizm a zdrowie. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(2).