,,O miłości wiemy niewiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma kształt. Spróbujcie  zdefiniować kształt gruszki.” - Andrzej Sapkowski ,,Ostatnie życzenie”

14 luty, walentynki, święto miłości i zakochanych. Jest to jednak nie tylko dobra okazja do wyznania miłości drugiej połówce, ale także wyrażenia sympatii wobec innym bliskich osób, rodziny, czy przyjaciół.

,,Życie powiano być ufortyfikowane wieloma przyjaźniami. Kochać i być kochanym to największa radość istnienia”— Sydney Smith, 1855

Dlaczego wyrażanie bądź okazywanie sympatii innym jest takie istotne?

Dla człowieka bardzo ważne są relacje społeczne, duże znaczenie ma ich ilość i jakość. Relacje tworzą także w pewien sposób tożsamość osobistą i ją określają. To właśnie interakcje z innymi ludźmi przekładają się na doświadczane pozytywne lub negatywne emocje, na to czy odczuwamy złość bądź radość. Pozytywne relacje z ludźmi wpływają na poczucie szczęścia, które znacznie obniża się po utracie bliskiej osoby, po kłótni, zakończeniu relacji, czy śmierci. Diagnoza Czapińskiego i Panka (2007) wykazała, że na dobrostan Polaków wpływają zarówno małżeństwo, jak i przyjaciele, którzy stanowiąc wsparcie w ciężkich chwilach, pomagają zmniejszać stres życiowy. Więzi z bliskimi oddziałują także na procesy umysłowe. 

Jedną z podstawowych ludzkich potrzeb jest właśnie potrzeba posiadania bliskich związków, której zaspokojenie odzwierciedla się w samoocenie, wskazując na bycie zaakceptowanym przez innych ludzi oraz poczucie stania się częścią sieci interpersonalnej. Ludzie, dzięki relacjom z innymi ludźmi czują się lepsi, niż gdy są samotni.

Bliskie relacje mogą nieść także ukojenie w radzeniu sobie z lękiem, wiążącym się ze świadomością własnej śmiertelności, która także motywuje nie tylko do nawiązywania, ale również utrzymywania relacji z innymi ludźmi. 

Dlatego tak ważne jest, aby w prosty sposób doceniać bliskich i okazywać im sympatię, gdyż nie tylko przekłada się to na doświadczenie pozytywnych emocji, ale także na poczucie szczęścia, zmniejszenie stresu życiowego, czy lęku przed śmiercią.

Źródła:

Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Doroszewicz, K. (2008). Bliskie związki a jakość życia. Psychologia Jakości Życia, 7 (1-2), 5-18.