Zaburzenia przetwarzania słuchowego – co to znaczy?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (Auditory Processing Disorder – APD) znane również jako Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (Central Auditory Processing Disorder - CAPD) to zespół objawów wynikających z zaburzeń zmysłu słuchu. Objawy pojawiają się w efekcie występowania nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy pacjent słyszy- podstawowe badania słuchu nie wykazują występowania problemów, ale nie słucha- zachowuje się i funkcjonuje podobnie do człowieka z niedosłuchem.

Zaburzenia CAPD najczęściej ujawniają się u dzieci w okresie przedszkolnym lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ponieważ wówczas gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu.

Zaburzenia przetwarzania słuchowego jest to problem, który dotyka

 • około 5% - 7 % dzieci w wieku szkolnym
 • 30% dzieci z dysleksją
 • 40-50% dzieci z trudnościami w nauce
 • częściej chłopców - występowanie zaburzeń APD jest u nich dwukrotnie większa

Objawy zaburzenia przetwarzania słuchowego

Objawy, które mogą sugerować występowanie zaburzeń przetwarzania słuchowego:

 • trudności z koncentracją uwagi
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • nieprawidłowe rozumienie usłyszanych treści - pytań, poleceń, instrukcji
 • mylenie podobnie brzmiących słów
 • nieprawidłowe natężenie głosu – mówienie zbyt cicho i monotonnie lub zbyt głośno i szybko
 • ubogie słownictwo
 • problemy z nauką języków obcych
 • wada wymowy
 • trudności z czytaniem i pisaniem
 • niemuzykalność
 • obniżona koordynacja ruchowa
 • niewyraźne, dysgraficzne pismo
 • mylenie strony lewej i prawej
 • męczliwość lub nadaktywność
 • trudności w regulacji emocji, np. zbytnia płaczliwość, drażliwość, impulsywność
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • sprawianie wrażenia nieobecnego

Przyczyny Zaburzenia przetwarzania słuchowego - CAPD

 • wystąpienie w okresie rozwoju płodowego infekcji wirusowych takich jak: toksoplazmoza, cytomegalia, grypa
 • wcześniactwo,
 • przyjmowanie przez matkę toksycznych substancji w czasie ciąży (palenie tytoniu, alkohol, narkotyki)
 • niedotlenienie w czasie porodu lub po porodzie
 • uraz głowy,
 • częste i przewlekłe infekcje, zapalenia ucha środkowego, alergia
 • przerośnięty adenoid (3 migdał)
 • genetyczne predyspozycje – dysleksja

Zaburzenia przetwarzania słuchowego występują również u młodzieży i osób dorosłych.

CAPD może powodować problemy z rozumieniem mowy w sytuacjach trudnych akustycznie:

 • podczas wykładu w sali o dużym pogłosie z niewłaściwie ustawionymi parametrami nagłośnienia
 • podczas spotkania czy dyskusji, gdzie kilka osób mówi jednocześnie
 • gdy ktoś mówi szybko lub niewyraźnie
 • w czasie rozmowy przez telefon komórkowy, szczególnie gdy wokół panuje szum i hałas
 • podczas rozmów przez komunikatory internetowe, w których głos rozmówcy jest sztucznie zmieniony, przez co słowa stają się trudne do zrozumienia lub zupełnie niezrozumiałe
 • podczas pracy w pomieszczeniach typu open-space (w jednym pomieszczeniu pracuje wiele osób), ponieważ wówczas słuchacz jest narażony nadziałanie wielu czynników rozpraszających (dzwoniące telefony, rozmowy innych pracowników, szum klimatyzacji, hałasy z ulicy)

Zaburzeniom przetwarzania słuchowego (CAPD) mogą dodatkowo towarzyszyć:

 • szumy uszne
 • nadwrażliwość słuchowa na specyficzne dźwięki, dźwięki o określonej częstotliwości oraz na głośne dźwięki
 • niedosłuch obwodowy

Wśród dorosłych zaburzenia CAPD są uciążliwe dla studentów, pracowników korporacji, uczestników uniwersytetów trzeciego wieku - mogą utrudniać naukę, pracę, ogólne funkcjonowanie i udział w życiu społecznym.

Jak leczyć zaburzenia przetwarzania słuchowego?


Odpowiedzią na to pytanie może być trening NEUROFLOW® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY (ATS)

Jak leczyć zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Kto jest jej autorem NEUROFLOW® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY (ATS)?

Twórcą treningu słuchowego NEUROFLOW® ATS jest doktor nauk medycznych Andrzej Senderski -

lekarz otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra, absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Od początku pasjonowała go neuropsychologia słyszenia, czyli procesy przetwarzania słuchowego w mózgu, które inaczej można opisać słowami - „co robi nasz mózg z informacją, którą otrzymuje zuszu”.

Czym jest terapia słuchowa NEUROFLOW® ATS?

Jest to interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń (od 4 roku życia). Trening Neuroflow® prowadzony jest on-line i jest dostępny platformie internetowej.

Na czym polega terapia słuchowa NEUROFLOW® ATS?

Przed wykonaniem baterii znormalizowanych testów słuchowych na podstawie których pacjent może zostać zakwalifikowany na terapię NEUROFLOW®ATS, należy wykonać badanie słuchu fizycznego (audiometria tonalna – badanie pełne lub przesiewowe).

Trening – w zależności od głębokości zaburzeń przetwarzania słuchowego może składać się od dwóch do czterech etapów. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego providera metody Neuroflow®.

W przypadku, gdy pacjentem jest dziecko, na pierwszym spotkaniu diagnostycznym rodzic wypełnia Kwestionariusz - zawiera on pytania dotyczące rozwoju dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych oraz pytania dotyczące komunikacji i trudności w uczeniu się.

Na podstawie wyników uzyskanych przez pacjenta przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Zaleca się, by sesje treningowe odbywały się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 25 - 30 min. Jeden etap treningu trwa około dwa miesiące.

Młodsi pacjenci (4- 12r.ż.) w dniach, kiedy nie wykonują sesji słuchowych, realizują ćwiczenia z zakresu integracji międzypółkulowej, podczas których utrwalane są: schemat ciała, orientacja w przestrzeni, ćwiczenia równoważne, koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa oraz ćwiczenia ruchowe połączone ze stymulacją wyższych funkcji słuchowych. 

Program ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich tempa oraz stopnia trudności do potrzeb pacjenta – trening, w przypadku dzieci może być prowadzony w domu, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Rodzic w trakcie treningu jest jak trener na siłowni - wspiera i motywuje dziecko do działania.
Stopień trudności zadań jest dobrany adekwatnie do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne.

Program trenigowy zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki.

Neuroflow® jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się.

Na podstawie informacji:

https://csim.pl/capd-bez-tajemnic-diagnoza-i-terapia-zaburzen-centralnego-przetwarzania-sluchowego-u-dzieci-i-mlodziezy-2