Dobra Przestrzeń zaprasza na kompleksową diagnozę ADHD. Oferujemy następujące badania:

  • Dla dziecka:

1- Badanie w kierunku ADHD z wykorzystaniem testu MOXO, badanie obejmuje: rozmowę dziecka oraz rodziców z psychologiem, test MOXO, koszt-550 zł/50 min

2- Pełna diagnoza psychologiczna ADHD z wykorzystaniem testu MOXO oraz testu Conners, diagnoza obejmuje: rozmowę dziecka oraz rodziców z psychologiem, test MOXO, testy Conners dla rodziców oraz placówki, pisemna diagnoza psychologiczna, opinia wraz z wynikami, skierowanie do lekarza psychiatry, koszt 1300 zł/czas-100 min; 2 spotkania (pierwsze z rodzicami, drugie z dzieckiem)

  • Dla osoby dorosłej:

1- Badanie w kierunku ADHD z wykorzystaniem testu MOXO, koszt- 550 zł/ 30 min

2-Pełna Diagnoza psychologiczna ADHD z wykorzystaniem testu MOXO oraz testu DIVA, badanie obejmuje: wywiad z psychologiem, testy psychologiczne DIVA oraz MOXO, pisemna diagnoza psychologiczna, opinia wraz z wynikami, skierowanie do lekarza psychiatry koszt: 1550 zł/czas 90-100 min; 1 spotkanie

  • Konsultacja omawiająca diagnozę

Dodatkowo dla chętnych istnieje możliwość omówienia wyników diagnozy ze specjalistą. W trakcie konsultacji przedyskutowane zostaną dalsze kroki w kierunku diagnozy oraz ewentualne dodatkowe badania. Koszt wizyty: 200 zł/50 min