O skorzystaniu z tej terapii, warto pomyśleć, kiedy mamy do czynienia z:

  • nadwrażliwością słuchową, nadreaktywnością na dźwięki, fonofobią,
  • zaburzeniami percepcji słuchowej,
  • zaburzeniami zrozumiałości mowy,
  • drażliwością, nerwowością, lękiem, nadmierną reaktywnością emocjonalną,
  • zaburzeniami snu, jąkaniem, zespołem jelita drażliwego, nieuzasadnionymi medycznie bólami brzucha,
  • zaburzeniami kontaktu, autyzmem.

Jak działa terapia SSP?

Bazą naukową terapii SSP prof. Porgesa jest teoria poliwagalna (dotyczy nerwu błędnego). Nerw błędny (vagus) jest X nerwem czaszkowym.  To najważniejszy nerw części przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego. Łączy on obszary pnia mózgu z wieloma częściami ciała, w tym szyją, klatką piersiową i jamą brzuszną. Terapia SSP przywraca neurologiczny stan bezpieczeństwa poprzez aktywację brzusznej części nerwu błędnego. Protokół SSP jest interwencją słuchową mającą zredukować nadwrażliwość słuchową, poprawić przetwarzanie słuchowe, uspokoić fizjologię organizmu i wspomagać spontaniczne zaangażowanie społeczne.

Na czym polega terapia SSP prof. Porgesa?

Terapia polega na słuchaniu zmodyfikowanych ścieżek muzycznych, które ze względu na swoją specyfikę akustyczną aktywują brzuszną część nerwu błędnego. Pacjent przeprowadza trening w domu.

Jak długo trwa terapia SSP prof. Porgesa?

Terapia zasadnicza trwa od 5 do 10 dni – jest to tzw. MODUŁ CORE. Kolejny, moduł utrwalający trwa również od 5 do 10 dni, tzw. MODUŁ BALANCE.

Jak można skorzystać z terapii SSP prof. Porgesa w Poradni „Dobra Przestrzeń”?

Kwalifikację do terapii prowadzi mgr Ewa Rycombel we współpracy z providerem metody SSP Karoliną Zienkiewicz.

Cena terapii SSP prof. Porgesa:

Kwalifikacja pacjenta na terapię metodą SSP - rozmowa z rodzicem, test dla dziecka 300 zł

Kolejne rediagnozy - 300 zł do 90 minut