Termin

Kwiecień 2022

Okres dorastania jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego człowieka, często ma wpływ na jego przyszłe funkcjonowanie. Nierzadko zdarza się, że jest to trudny czas dla młodego człowieka, bo wtedy rozwija się jego tożsamość, dojrzałość, uczy się budować relacje interpersonalne, rozumieć swoje potrzeby i emocje. Do zrealizowania tych życiowych celów potrzebuje zrozumieć siebie, otrzymać wsparcie i zrozumienie od grupy rówieśniczej, potrafić komunikować swoje emocje i potrzeby.  Dlatego tak istotne może być uczestnictwo w grupie terapeutycznej, która daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi. Udział w Grupie Rozwojowej zalecany jest przede wszystkim osobom, które chcą zrozumieć przyczyny przeżywanych problemów, czują się samotne, niezrozumiane przez innych i chcą nauczyć się, jak być z ludźmi w bardziej satysfakcjonujący sposób.

Wiek uczestników

VII-VIII klasa szkoły podstawowej

Rekrutacja do grupy i koszty uczestnictwa 

  • Warunkiem uczestnictwa w grupie rozwojowej jest odpłatna konsultacja rekrutacyjna  z psychologiem, wynikiem której jest decyzja, czy uczestnik kwalifikuje się do grupy.
  • Koszt konsultacji wynosi 150 zł, konsultacja trwa 50 minut (nie dotyczy nastolatków, którzy uczestniczą w psychoterapii w Dobrej Przestrzeni lub kontynuują udział w Grupie Rozwojowej). 
  • Na grupę składa się 12 zajęć; każde trwa 2 godziny szkoleniowe (czyli 2x 45 min).
  • Koszt jednego spotkania to 150 zł.  Koszt całego cyklu, czyli 12 spotkań to 1 800 zł. Przy wpłacie jednorazowej zniżka 10%. 
  • Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć podpisują umowę na uczestnictwo w zajęciach, w której zobowiązują się na udział w zajęciach i opłatę za cały cykl 12 spotkań.   
  • Opłata za uczestnictwo może być rozłożona na 3 raty. Wpłaty powinny być dokonywane „z góry”, czyli do 20. dnia miesiąca wpływa opłata za 4 spotkania w kolejnym miesiącu. 

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Grupie Rozwojowej decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić na nie punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma sesji. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy, obniżając szanse powodzenia terapii.

Grupa jest prowadzona przez psychoterapeutów, psychologów posiadających doświadczenie w pracy z nastolatkami i w prowadzeniu grup. 

Miejsce warsztatów:

Dobra Przestrzeń ul. Rakietników 10 lok. 1, Warszawa-Ursus. 

Zajęcia będą organizowane z uwzględnieniem wymogów sanitarnych w związku z COVID – sala będzie odpowiednio duża, wietrzona przed zajęciami i w czasie przerwy w czasie zajęć, uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.