Termin

Październik 2022

Okres dorastania jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego człowieka, często ma wpływ na jego przyszłe funkcjonowanie. Nierzadko zdarza się, że jest to trudny czas dla młodego człowieka, bo wtedy rozwija się jego tożsamość, dojrzałość, uczy się budować relacje interpersonalne, rozumieć swoje potrzeby i emocje. Do zrealizowania tych życiowych celów potrzebuje zrozumieć siebie, otrzymać wsparcie i zrozumienie od grupy rówieśniczej, potrafić komunikować swoje emocje i potrzeby.  Dlatego tak istotne może być uczestnictwo w grupie terapeutycznej, która daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi. Udział w Grupie Rozwojowej zalecany jest przede wszystkim osobom, które chcą zrozumieć przyczyny przeżywanych problemów, czują się samotne, niezrozumiane przez innych i chcą nauczyć się, jak być z ludźmi w bardziej satysfakcjonujący sposób.

Wiek uczestników

I Grupa: VII i VIII klasa Szkoły Podstawowej

II Grupa: Szkoła Średnia

Grupa jest prowadzona przez psychoterapeutów, psychologów posiadających doświadczenie w pracy z nastolatkami i w prowadzeniu grup. 

Miejsce warsztatów:

Dobra Przestrzeń ul. Rakietników 10 lok. 1, Warszawa-Ursus. 

Cennik Grupa Rozwojowa dla Młodzieży 

Koszt 1800 zł za udział  w jednej edycji, cena obejmuje 

  • 12 spotkań, każde po 90 min

Możliwość wpłaty w ratach. 

Dodatkowo płatne

  • konsultacja rekrutacyjna na grupę - spotkanie z dzieckiem i rodzicem - 50 min 190 zł 
  • spotkanie podsumowujące dla rodziców, omawiające obserwacje, postępy dziecka, zalecenia i wskazówki do dalszej pracy - 50 min 190 zł, 25 min 95 zł

Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć podpisują umowę na uczestnictwo w zajęciach, w której zobowiązują się na udział w zajęciach i opłatę za cały cykl spotkań.