Opinia psychologiczna zawiera opis wyników z przeprowadzonych badań wraz z diagnozą oraz zaleceniami do dalszej pracy psychologicznej. Psycholog wydaje opinię po zebraniu wywiadu, przeprowadzeniu testów i badań.

Opinia psychologiczna może być wystawiana m.in. dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Wówczas nauczyciele placówki przedszkolnej lub szkolnej otrzymają wskazówki, jak należy pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach rozwojowych oraz edukacyjnych. Dokument opisuje możliwości psychofizyczne dziecka i mechanizmy wyjaśniające jego funkcjonowanie. Ponadto opinia psychologiczna zawiera konkretne wskazówki dla rodziców bądź opiekunów prawnych o tym, jak pracować z dzieckiem w domu.