Spotkania z terapeutą rodzin polegają na rozmowie, w której uczestniczy cała rodzina oraz psychoterapeuta. Jej celem jest praca  nad zrozumieniem procesów emocjonalnych w rodzinie i poprawa relacji. Proces terapeutyczny prowadzi do usprawnienia funkcjonowania całego systemu rodzinnego.

Terapia rodzin poprawi wzajemną komunikację, nauczy efektywniejszych sposobów porozumiewania się.