Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Terapia jest poprzedzona konsultacją logopedyczną. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Najczęściej spotykane zaburzenia komunikacji u dzieci to: jąkanie, dyslalia (problemy z wymową poszczególnych dźwięków), dysleksja, opóźniony rozwój mowy lub specyficzne zaburzenia jego rozwoju (SLI).