Terapia pedagogiczna, nazywana reedukacją albo zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to szereg specjalistycznych oddziaływań. Skierowana jest do dzieci, które przejawiają różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym oraz społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i relacji społecznych.

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie i ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, a także wyrównywanie braków wiadomości i umiejętności.

Terapia pedagogiczna to m.in. terapia ortografii, trudności dyslektycznych, psychomotoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki, pamięci wzrokowej i słuchowej, zaburzeń koncentracji uwag.