Terapię można rozpocząć już od 6. roku życia dziecka.

Dla kogo jest przeznaczona terapia metodą Warnkego?

Grupami docelowymi, do których jest kierowana terapia metodą Warnkego, są:

• dzieci z problemami w nauce czytania i pisania,

• dzieci z trudnościami w nauce,

• uczniowie z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej; osoby, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),

• osoby z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),

• osoby z problemami w lateralizacji (asymetrii czynnościowej lewej i prawej strony  ciała),

• osoby z problemami logopedycznymi (np. trudności z wymową),

• osoby dorosłe chcące poprawić umiejętność czytania i pisania.

Metoda Warnkego składa się z dwóch integralnie ze sobą powiązanych procesów: diagnozy oraz terapii, która wykonywana jest pod kontrolą terapeuty oraz samodzielnej pracy w domu z pomocą wypożyczonego sprzętu.

Jak długo trwa terapia metodą Warnkego?

Terapia podzielona na dwie części.

W pierwszym etapie dążymy do redukcji nieprawidłowości w zakresie funkcji podstawowych. Wtedy terapia polega na pracy z terapeutą raz w tygodniu oraz indywidualnych treningach w domu przez ok. 2-4 miesięcy.

W drugim etapie, po osiągnięciu celów założonych w fazie pierwszej, dążymy do ich utrwalenia oraz udoskonalenia komunikacji międzypółkulowej. Na tym etapie terapia polega wyłącznie na spotkaniach z terapeutą. W przypadku dzieci najczęściej trwa tyle miesięcy, ile dziecko ma lat.

Jakie efekty daje terapia metodą Warnkego?

Efekty terapii funkcji podstawowych Metodą Warnkego w Polsce sprawdził zespół badawczy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Małgorzaty Lipowskiej (prof. M. Lipowska, P. Pawlicka, A. Łada (2015)). Stwierdzono, że wyniki funkcji podstawowych (w zakresie wzroku, słuchu i motoryki) wyrażane wartościami liczbowymi poprawiły się – zaobserwowano poprawę funkcjonowania dzieci w zakresie:

  • różnicowania głosek/ fonemów,
  • analizy oraz syntezy głoskowej/ fonemowej,
  • pamięci fonologicznej,
  • integracji wzrokowo-słuchowej,
  • pamięci werbalnej długoterminowej,
  • a także szybszego i automatycznego przypominania słów oraz podzielności uwagi,
  • zaobserwowano również mniejszą liczbę błędów ortograficznych i specyficznych w dyktandzie.

Cennik Terapia i diagnoza metoda Warnkego

  • Trening podstawowy przetwarzania słuchowego metodą  Warnkego z terapeutą – 50 min - 170zł
  • Trening indywidualny z Brain Boy (w domu, wypożyczony sprzęt z słuchawkami ) – 1 miesiąc -  350zł.