Terapia ręki jest terapią skupiającą się na kończynach górnych i obręczy barkowej. Celem terapii jest poprawa ruchów precyzyjnych oraz  rozwijanie zdolności manualnych dziecka.

Terapia ręki obejmuje normalizację napięcia mięśniowego, ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych. W zależności od występujących zaburzeń praca polega na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej, skoordynowaniu pracy oburącz, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu.

Celem terapii ręki jest poprawa koncentracji uwagi, zwiększenie sprawności manipulacyjnej dłoni, zwiększenie zdolności grafomotorycznych i manipulacyjnych dziecka, zwiększenie samodzielności dziecka związanej z samoobsługą.

Terapia ręki przeznaczona jest dla dzieci:

 • mających problemy z utrzymywaniem przedmiotów w ręce,
 • z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
 • mających problem w precyzji ruchu,
 • z trudnościami koordynacji ruchów kończyny górnej,
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
 • z zaburzeniami zmysłu dotyku,
 • niechętnie podejmujących zabawy manipulacyjne, np. malowanie,
 • unikających dotykania różnorodnych oraz nowych faktur,
 • domagających się zbyt dużego ucisku w obrębie rąk i dłoni,
 • wykonujących precyzyjne czynności za szybko, niedbale luz za wolno