W naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej zajmujemy się diagnozą psychologiczną oraz pedagogiczną.

Przeprowadzamy diagnozę:

  • inteligencji dzieci (testy: Stanford-Binet, Wechsler 5, IDS),
  • badania w kierunku dysleksji, dyskalkulii, dysortografii, gotowości szkolnej oraz innych trudności szkolnych, 
  • zaburzeń koncentracji uwagi i nadruchliwości (ADHD),
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera),
  • zaburzeń depresyjnych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń lękowych.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu :

  • kontakt@dobra-przestrzen.pl