Trening Umiejętności Społecznych jest adresowany do dzieci, które potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Grupy wiekowe

I grupa - 5-6  lat

II grupa - 7-9 lat

III grupa - 10 -11 lat

IV grupa - 11-13 lat

Zapraszamy dzieci, które mają trudności:

 • w relacjach z rówieśnikami,
 • w radzeniu sobie z emocjami,
 • adekwatnej samoocenie,
 • w asertywnej postawie.

Zajęcia odbywają się w małych grupach (do 8 osób), są prowadzone w formie interaktywnej – gier, zabaw, trenowania umiejętności. Pozwalają na nabycie umiejętności społecznych i emocjonalnych w bezpiecznych warunkach i w aktywnej formie.

 • Na TUS składa się 1 zajęć, każde trwa 75 minut. Koszt jednego spotkania wynosi 100 zł.  Koszt całego cyklu spotkań wynosi 1200 zł. Przy wpłacie jednorazowej zniżka 10%. 
 • Przed zajęciami dzieci wraz z rodzicami odbywają płatne konsultacje kwalifikacyjne w cenie 100 zł, które decydują o rekrutacji do grupy. 
 • Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć podpisują umowę na uczestnictwo w zajęciach, w której zobowiązują się na udział w zajęciach i opłatę za cały cykl spotkań.   

Miejsce warsztatów

Dobra Przestrzeń ul. Rakietników 10/ 1, Warszawa Ursus.

Grupa jest prowadzona przez trenerów i specjalistów pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Chcesz zgłosić dziecko lub masz pytania? Zadzwoń +48575550548

Cena

Koszt 1200 zł za udział  w jednej edycji, cena obejmuje 

 • 10 spotkań, każde po 75 min
 • spotkanie podsumowujące dla rodziców, omawiające obserwacje, postępy dziecka, zalecenia i wskazówki do dalszej pracy

Możliwość wpłaty w ratach. 

Dodatkowo płatne

 • konsultacja rekrutacyjna na grupę - spotkanie z dzieckiem i rodzicem - 50 min 100 zł 
 • konsultacje z rodzicami poza spotkaniem podsumowującym - 50 min 180 zł, 25 min 90 zł