Termin
Trwa nabór do grup 2022

Trening Umiejętności Społecznych jest adresowany do dzieci, które potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Grupy wiekowe

I grupa - 5-6  lat

II grupa - 7-9 lat

III grupa - 10 -12 lat

Zapraszamy dzieci, które mają trudności:

  • w relacjach z rówieśnikami,
  • w radzeniu sobie z emocjami,
  • adekwatnej samoocenie,
  • w asertywnej postawie.

Zajęcia będą odbywały się małych grupach (do 8 osób), będą prowadzone w formie interaktywnej – gier, zabaw, trenowania umiejętności. Pozwolą na nabycie umiejętności społecznych i emocjonalnych w bezpiecznych warunkach i w aktywnej formie.

  • Na TUS składa się 12 zajęć, każde trwa 75 minut. Koszt jednego spotkania wynosi 100 zł.  Koszt całego cyklu 12 spotkań wynosi 1200 zł. Przy wpłacie jednorazowej zniżka 10%. 
  • Przed zajęciami dzieci wraz z rodzicami odbywają płatne konsultacje kwalifikacyjne w cenie 100 zł, które decydują o rekrutacji do grupy. 
  • W trakcie realizacji warsztatów istnieje możliwość dodatkowej konsultacje w cenie 100 zł 
  • Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć podpisują umowę na uczestnictwo w zajęciach, w której zobowiązują się na udział w zajęciach i opłatę za cały cykl 12 spotkań.   
  • Opłata za uczestnictwo może być rozłożona na 3 raty, wpłaty za warsztaty dokonywane powinny być „z góry”, czyli do 20 dnia miesiąca powinna wpłynąć opłata za kolejne 4 spotkania w kolejnym miesiącu. 

Ze względu na specyfikę pracy prosimy, aby na udział w Treningu Umiejętności Społecznych decydowały się te osoby, które chcą uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i przychodzić punktualnie. Ewentualne wyjazdy prosimy planować w terminach, kiedy nie ma sesji. W sytuacjach nagłych prosimy o informowanie biura lub terapeutów o przewidywanej nieobecności. Nieobecności wpływają negatywnie na pracę uczestnika i całej grupy, obniżając szanse powodzenia terapii.

Miejsce warsztatów

Dobra Przestrzeń ul. Rakietników 10/ 1, Warszawa Ursus. Zajęcia będą organizowane z uwzględnieniem wymogów sanitarnych w związku z COVID – sala będzie odpowiednio duża, wietrzona przed zajęciami i w czasie przerwy w czasie zajęć, uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. 

Grupa jest prowadzona przez psychologów dziecięcych i w prowadzeniu grup.