Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z wyzwaniami rozwojowymi

Adresaci grupy: rodzice dzieci : z diagnozą w spektrum autyzmu ; których rozwój przebiega niestandardowo; z niepełnosprawnościami

Cele grupy: wymiana codziennych doświadczeń w zakresie trudności wychowawczych i edukacyjnych; zapewnienie wsparcia , zrozumienia i akceptacji dla emocji rodziców, którzy na co dzień wychowują dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wspólne poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych; poszerzanie wiedzy na temat rozumienia zachowań dzieci; omówienie inne ważnych dla rodziców tematów.

Spotkania: 1.5 godz. co 2 tygodnie

Cena: 100zl za 1.5 godz. od osoby

Termin :Poniedziałek od 19.00