Zaświadczenie zawiera informację o ilości odbytych wizyt lub uczestnictwie w grupach realizowanych w Poradni.