1. Opłata za sesję realizowana jest przelewem na 48 godz. przed planowaną wizytą na podany w e-mailu oraz sms nr konta terapeuty (z uwzględnieniem dni roboczych). Tytuł przelewu: imię i nazwisko terapeuty, data wizyty oraz imię i nazwisko klienta.

2. Brak płatności na 24 godz. przed wizytą oznacza jej anulowanie.

3. W placówkach Fundacji nie ma możliwości płatności kartą oraz gotówką.

4. W szczególnych przypadkach, jeśli płatność zostanie dokonana tuż przed wizytą, potwierdzenie przelewu należy przesłać na  przestrzendobra@gmail.com lub SMS-em na numer telefonu +48 575 550 548 – tytuł przelewu: imię i nazwisko terapeuty, imię i nazwisko klienta oraz data wizyty.

5. W przypadku nagłej nieobecności terapeuty i braku możliwości odbycia sesji dokonana wcześniej wpłata zostanie zaliczona na poczet następnej wizyty lub zwrócona na konto, z którego została wykonana.

6. W razie nieodwołania zarezerwowanej i opłaconej sesji w terminie określonym w Regulaminie tj. przed ustaloną datą i godziną sesji uznaje się za ją za odbytą bez możliwości zwrotu środków.

7. Odwołanie wizyty jest możliwe poprzez aplikację Booksy, e-mailem na przestrzendobra@gmail.com, SMS-em oraz telefonicznie pod numerem +48 575 550 548. 

Logo