Jestem Coachem i Team Coachem. Ukończyłam m. in. kurs Transformational Presence Leadership and Coach Training z akredytacją ICF, akredytowaną przez ICF szkołę TEAM COACHING LAB oraz Business & Life Coaching – trening kompetencji coachingowych na UOUW. Obecnie kończę roczne studia podyplomowe „Fotografia w terapii i rozwoju osobistym” na GWSH. Pogłębiam praktykę komunikacji opartej na empatii (NVC) Marshalla Rosenberga. Prowadzę sesje i procesy coachingowe indywidualne, procesy coachingowe zespołów oraz warsztaty rozwoju osobistego.

Cenię coaching za siłę oddziaływania i dobrą energię wyzwalaną podczas procesów. Podstawą pracy coachingowej jest pełna dobrowolność udziału w procesie oraz pragnienie zmiany silniejsze niż (naturalny) opór przed „nowym”. Pracuję z osobami, które:

  • są przed podjęciem ważnej decyzji lub wytyczeniem dalszej drogi, chcą rozwiać swoje wątpliwości i - zamiast słuchać „dobrych rad” – chcą podjąć własną decyzję, spójną z ich wartościami i potrzebami,
  • chcą wyrażać swoje uczucia i potrzeby, także mówić rzeczy trudne, nie niszcząc relacji, którym zależy na autentyczności w kontaktach z innymi ludźmi, mają potrzebę zadbania o swoje granice, o bycie asertywną/ym z szacunkiem dla siebie i innych ludzi,
  • nie realizują planów z powodu blokujących przekonań i opinii, czują, że wewnętrzny krytyk sabotuje ich starania, potrzebują wzmocnić motywację lub poczucie własnej wartości.

Jak pracuję

Czasami wystarczy jedna 60-90 min rozmowa (interwencja coachingowa), żeby znaleźć rozwiązanie problemu i ruszyć z miejsca. Czasami potrzebny jest proces… Proces to cykl 6-12 spotkań odbywających się co 2-4 tygodnie, trwających 60-90 min., podczas których coach wspiera klienta w procesie zmiany, którą klient - pomiędzy spotkaniami - wprowadza w swoim życiu. Ilość i długość sesji zależy od złożoności problemu oraz tego, jak szybko klient jest w stanie pracować nad osiągnięciem oczekiwanego rezultatu.

Odkąd pamiętam, zawsze miałam naturalną umiejętność słuchania i skupienia uwagi na drugiej osobie. Dlatego pracuję przede wszystkim metodą pogłębionej rozmowy, z pełną uważnością na wypowiadane słowa i pojawiające się uczucia. Towarzyszę klientom w odkrywaniu ich wewnętrznej motywacji, dostrzeganiu zasobów jakimi dysponują, rozpoznawaniu potrzeb i blokad jakie determinują ich działania i efektywność. Zachęcam klientów do spojrzenia na ich problemy z szerszej perspektywy, do poszukiwania odpowiedniej dla siebie postawy wobec wyzwań i zachodzących zmian. Podczas sesji wykorzystuję pracę z fotografią jako metaforą, założenia komunikacji opartej na empatii (NVC), narzędzia coachingowe oraz karty Points of You. W swojej pracy przestrzegam kluczowych kompetencji coachingowych wytyczonych przez ICF (International Coach Federation), które określają postawę, umiejętności i zachowania profesjonalnego coacha.

Zdjęcie: Free Art Studio - Maja Pajączkowska